Chimpansepolitik

  <

ANMELDELSER


 

BABEL

 

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

   

1 okt 2002

Boganmeldelse

Frans de Waal

Politik Blandt Chimpanser

Schønbergs forlag, 2002
228 sider, ill.

Anmeldt af Ole Stig Andersen
i Morgenmagasinet, P1, Danmarks Radio, 1 okt 2002
Anmeldelsen kan høres her: (varighed 4'55)

I Zoologisk Have i Arnhem i Holland, lever der en stor flok chimpanser på en ø. I slutningen af 70erne studerede den hollandske dyreadfærdsforsker Frans de Waal disse aber indgående og skrev i flere år dagbog om udviklingen i gruppen og de enkelte individers skiftende forhold til hinanden.

Hans beretning "Politik blandt chimpanser" udkom i 1982, vakte stort postyr, og er siden blevet oversat og genudgivet flere gange. Og nu altså også på dansk i en ganske let revideret udgave.

Revisionerne består i at der er tilføjet et forord og et efterskrift. Og så er de mange sorthvide fotos af aberne blevet forbedret, står der. Det har desværre ikke slået igennem i den danske udgave. Så godt som alle fotos har for meget kontast, og chimpansebilleder uden gråtoner gør det i forvejen sorte dyr til de rene sorte plamager, hvor alt for mange detaljer forsvinder.


"Politik blandt chimpanser" vakte postyr, fordi de Waal brød med det dogme at man ikke kan vide noget om dyrs indre liv, at det ikke er videnskab hvis man tillægger dem menneskelige følelser og hensigter og da slet ikke indsigt og moral.

Ligesom Jane Goodall og Diane Fosseys berømte studier af vilde chimpanse- og gorillagrupper var de Waals bog med til at nedbryde den absolutte grænse der hidtil havde skilt menneskene fra andre dyr.

Hans beskrivelse af chimpanserne som individuelle personligheder, deres venskaber og svigagtighed, deres magtkampe og skiftende alliancer, bringer aberne MEGET tæt på os selv, de ligner os meget mere end man før ville være ved, også mentalt.

Faktisk er store dele af bogen nærmest som at læse en udskrift af en sæbeopera, noget jeg må indrømme at jeg personligt har svært ved i det lange løb.

Også fordi den slags beskrivelser forekommer meget mere interessante på TV. Og chimpansefilm er der kommet mange af siden de Waals bog udkom, i høj grad på GRUND af hans bog. . Med "Animal Planet" i spidsen er de et fast og hyppigt indslag på mange af TV-kanalerne, og de fleste mennesker har efterhånden ved selvsyn kunnet konstatere de forbløffende ligheder mellem mennesker og menneskeaber. de Waals chimpanser i Arnhem zoologiske have har selv spillet med i sådan en fascinerende sæbeopera, vist på danske TV-kanaler.


Det er fristende på denne tirsdag hvor Folketinget åbner, at drage paralleller mellem chimpansepolitik og politikerpolitik. Det er gjort mange gange. Fx havde den franske udgave af bogen en forside med en chimpanse flankeret af præsidenterne Mitterand og Chirac, hvad de Waal naturligvis er meget utilfreds med.

For bogens pointe er selvfølgelig ikke, at politiske ledere opfører sig som chimpanser (underforstået: i modsætning til os andre), men derimod at chimpanser opfører sig som mennesker, at chimpanser er politiske dyr, ganske som mennesker. Beskrivelsen af politikere som chimpanser er normalt ikke ment som en indsigt, men oftest blot som en hån, man vil sværte dem med abehed.

Og fx har den amerikanske politiker Newt Gingrich selv gjort sit til at gøre bogen og dens tese berømt og sig selv berygtet. Han har i tide og utide fremhævet den som et af de vigtigste grundlag for sin politiske tænktning. Af de Waals chimpansebeskrivelser lærte populisten Gingrich at tænke macchiavellisk.

Men tvært imod at gøre grin med toppolitikere fortæller de Waals bog snarere dét om menneskene at ALT er politisk, et synspunkt der ikke var ualmindeligt dengang i 70erne hvor han gjorde sine iagttagelser. Politik forstået som fordelingen af adgangen til goderne, det være sig mad, sex, omsorg, legetøj, plads osv, ved hjælp af magt , alliancer og bedrag, er ikke noget der er forbeholdt politikere, det deltager alle mennesker i, og alle chimpanser med, ser det ud til.

Den 20 år gamle bog er ganske vist berømt, men der er sket meget i de forløbne 20 år. Fx har de Waal siden udgivet en bog der dokumenterer hvad man kun kan kalde etisk adfærd blandt chimpanserne. Lad os håbe at vi også får den at se på dansk.


Det fascinerende ved disse abestudier er at vi kan spejle os selv i chimpanserne. De er i mange henseender os selv uden kultur på. Men denne nye indsigt i vores menneskelighed opnås i et kapløb dyrenes uddøen. Blandt andet spises de som den såkaldte bushmeat, hvad der efter læsning af de Waals bog nærmest forekommer kannibalistisk (noget chimpanser i øvrigt OGSÅ kan finde på.). Der går næppe mange år før disse vore nære slægtninge i kød og ånd ikke mere findes i vild tilstand, om overhovedet.


sitetæller

BABEL

>

ANMELDELSER

  >

Chimpansepolitik


Kontakt

FreeFind
til top
© Ole Stig Andersen, 1 okt 2002