Niels Ditlev Riegels

  <

ANMELDELSER


 

BABEL

 

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

   

19 sep 2003

Boganmeldelse

Morten Petersen

Oplysningens Gale Hund
- en biografi om Niels Ditlev Riegels

Aschehoug, 2003
272 sider, kr 379,-

Anmeldt af Ole Stig Andersen
i"Fagbogen", Morgenmagasinet, P1, Danmarks Radio, 19 sep 2003
Anmeldelsen kan høres her:
Den varer ca 5 minutter og kræver RealAudioPlayer"Oplysningens Gale Hund" er et smædenavn der blev givet til Danmarkshistoriens første moderne kritiker og revser af den herskende orden, Niels Ditlev Riegels, der blev født i 1755 og døde i 1802. Riegels var forud for sin tid, som man siger, han indvarslede det moderne Danmark.

I 1785 oversatte den 30-årige Riegels den romerske forfatter Celsus' angreb på kristendommen:
° Hvordan kunne den kristne Gud tillade sin egen søn en forhånet og forsvarsløs død på korset?
° Og hvordan kan religionen være sand, når dens tilhængere splitter sig op i utallige sekter der alle sammen påberåber sig den samme hellige tekst?
° Og mon nu også naturlovene tillader legemets opstandelse?
Han opfordrede gejstligheden til at gendrive Celsus' indvendinger mod kristendommen.

Beretningen om Riegels er interessant i lyset af den kristendomsdebat vi har for tiden, ikke så meget spørgsmålet om hvad en præst bør tro på - og fortælle offentligheden om det - men snarere den ofte fremsatte påstand at kristendommen er det grundlag det danske (eller det europæiske) samfund hviler på.

Sanhdeden er jo den stik modsatte: at det moderne samfund udviklede sig på trods af kristendommen og stadig i kamp mod dens dogmer og overtro. Og dér var Riegels altså den første i Danmark.

Hvordan kunne Riegels få lov til at fremsætte sådan en kritik uden at blive straffet? Senere kritikere som doktor Dampe slap ikke så let. Danmark havde jo enevælde dengang, og der var hverken ytringsfrihed eller trosfrihed?

Det undrer forfatteren, Morten Petersen, sig også over. Men han formoder at det har at gøre med Riegels indblanding i statskuppet i 1784. Måske vidste han noget om kupmagerne som siden beskyttede ham.

Danmark har enevælde, men kongen er sindsssyg og desuden stort set kun interesseret i druk og hor. Han skriver under på de dekreter der bliver forelagt ham, og så er de lov. Hans tyske livlæge Struensee benytter lejligheden til at modernisere Danmark. I halvandet år er han landets reelle regent, og han lader kongen udstede en syndflod af forordninger og bestemmelser der moderniserer alle sider af det danske samfund, i overensstemmelse med oplysningstidens idealer. De halvandet år Struensee regerer, bliver afgørende for de oplysningsidealer Riegels kæmper for resten af sit liv, som fx ytringsfrihed og trosfrihed og human behandling af fængslede og sindssyge.

I 1772 bliver Struensee afsat ved et kup og kort efter henrettet, og næsten alle hans reformer bliver ophævet, og 12 år senere bliver hans banemand, Ove Høegh-Guldberg - ayatollahen kalder Morten Petersen ham - selv offer for et statskup. Riegels er på det tidspunkt ansat ved hoffet og spiller en vigtig rolle i organiseringen af statskuppet, en rolle som historieskrivningen hidtil har overset.

Ja, i det hele taget har Riegels jo været en overset figur. Hvordan kan det være?

Riegels var tydeligvis en besværlig person, en krakiler, en kværulant der kører "sager", og sådan blev han også opfattet i sin samtid, og af senere tiders historikere. Han strides med alle og enhver, også de folk han var med til at bringe til magten i 1784.

Men Morten Petersen dokumenterer meget vellykket, synes jeg, sammenhængen i Riegels forskellige projekter og "fejder", nemlig oplysningstidens hyldest til tankens frihed, til fornuften frem for troen.

Hans kritik satte ikke blot ind over for den kristne overtro, men også over for selve enevældens økonomiske fundament, hvor han fx kræver at statens regnskaber skal offentliggøres, så man kan se hvad skatterne bliver brugt til. Han kaster sig også ud i en sønderlemmende kritik af de forhold indsatte i fængsler og sindssygehospitaler bliver udsat for. Det gør han i reportageform, nærmest en forløber for moderne kampagnejournalistik.

Og han prøver også at få drænet en sumpet sø på sine jorder, men kan ikke få de nødvendige tilladelser.

Han er i enhver henseende en foregangsmand, undtagen på et enkelt punkt, kvindernes situation. Tilsyneladende omtales kvinder intetsteds i Riegels produktion, konstaterer forfatteren med nogen undren.

Det er en meget interessant og velskrevet bog historikeren Morten Petersen har skrevet om Niels Ditlev Riegels, og det er første gang hans biografi bliver skrevet. Den handler om en dansk krakiler der arbejdede for et moderne Danmark for over 200 år siden, og som siden blev glemt. Nu kan han - og hans indsats - huskes igen. Og det er vel meget passende, nu hvor religiøse fanatikere igen - for en stund - har politisk indflydelse i Danmark.


sitetæller

BABEL

>

ANMELDELSER
INDVANDRERE

  >

Paula Larrain


Kontakt

FreeFind
til top
© Ole Stig Andersen, 11 sep 2003