Johannes' Åbenbaring

  <

Babylon

  <

RELIGION


 

BABEL

 

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

   

Biblen: Det Ny Testamente

JOHANNES' ÅBENBARING - APOKALYPSEN


[Det Ny Testamente, Johannes' Åbenbaring, fra kapitel 17 og 18]

BABYLON
Den Store Skøge
Dyrets Fælle

kap 17, vers 1-5 :

1. Og en af de syv engle med de syv skåle kom og talte til mig og sagde: "Kom, jeg vil vise dig dommen over den store skøge, som sidder ved de vældige vande.
2. Hende drev jordens konger utugt med, og i hendes utugts vin har de, der bor på jorden, beruset sig.
3. Og den førte mig i Ånden ud i ørkenen. Dér så jeg en kvinde sidde på et skarlagenrødt dyr, fuldt af bespottelige navne, og med syv hoveder og ti horn.
4. Kvinden var klædt i purpur og skarlagen og pyntet med ædelsten og guld og perler; i hånden holdt hun et guldbæger fyldt med afskyeligheder og hendes utugts urenheder.
5. På panden var der skrevet et navn, en hemmelighed: "Det store Babylon, moder til skøgerne og jordens afskyeligheder."

og i vers 15-18:

15. Og den sagde til mig: De vande, som du har set kvinden sidde ved, er folk og skarer, folkeslag og tungemål.
16. Og de ti horn, du har set, og dyret, de vil hade skøgen og lægge hende øde og klæde hende nøgen og æde hendes kød og brænde hende.
17. For Gud har indgivet dem at gøre Hans vilje og at have samme vilje og give dyret deres kongemagt, indtil Guds ord er udført.
18. Og kvinden, du har set, er den store by, som har herredømmet over jordens konger."

og et par pluk fra kapitel 18:

3. Den råbte med kraftig røst: "Faldet, ja, faldet er det store Babylon, der er blevet bolig for dæmonerne ...
4. Og jeg hørte en anden røst fra himlen sige: "Drag ud fra hende mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og blive ramt af hendes plager.
5. For hendes synder har hobet sig op til himlen, og Gud har ikke glemt hendes uretfærdigheder.

9. Og jordens konger, der drev utugt med hende og levede i vellevned, skal græde og jamre over hende, når de ser røgen fra hendes brand,
10. og de skal stå langt borte af rædsel over hendes pine og sige: "Ve, ve, du store by, Babylon, du mægtige by! Dommen er kommet over dig på en eneste time."

21. Så løftede en mægtig engel en sten som en stor møllesten og kastede den i havet og sagde: "Sådan skal den store by Babylon styrtes hovedkulds ned og ikke findes mere."

Osv, osv.

Johannes' Åbenbaring er det sidste af skrifterne i Det Ny Testamente. Det er et modbydeligt og afskyvækkende sygdomsdokument.

Næppe nogen anden tekst i verdenshistorien har voldt så meget skade som den. Der er mange tekster der er lige så onde, men ingen der er spredt bare tilnærmelsesvist så effektivt.

Faktisk hører Johannes' Åbenbaring slet ikke med i Det Nye Testamente, redaktørerne tog den kun med af høflighedsgrunde. Alene på grund af forfatternavnet troede de at den var skrevet af apostlen Johannes Zebedæussen som også bliver tillagt Johannes-evangeliet og som efter myten skal have fulgt Guds moder, Jomfru Maria, til Efesos i Tyrkiet hvor han på øen Patmos ud for kysten fik disse sygelige syner.
    Men det er naturligvis ren fantasi. Der er ingen der ved hvem der forfattede Åbenbaringen. Men det kan næppe have været en kristen.

Som litterær genre betragtet er Åbenbaringen enestående i det Ny Testamente. Den er en apokalypse, en dommedagsprofeti i stil med enkelte bøger i det Gamle Testamente som fx Daniels bog.

Johannes' Åbenbaring har altid været kristne mørkemænd, fanatikere og fundamentalisters yndlingstekst. I dette komplet ukristelige dokument finder de belæg for allehånde perversioner og ondskab som de ønsker at udøve i deres guddommelige kamp mod den Onde. Åbenbaringen er kristne svovlprædikanter og frygtmanipulatorers vigtigste redskab.

Johannes' Åbenbaring er Satans Bog der har sneget sig ind i det Ny Testamente. Side op og side ned vælter "Johannes" sig lysteligt i alskens vederstyggeligheder, perversioner og ondskab, som han udmaler med utilsløret psykopatisk fornøjelse. Forfatterens optagethed af afvigende sex, kroppens udsondringer, udspekuleret sygelig vold, kannibalisme, overtro, ånder, engle og djævle osv er helt på højde med moderne TV-underholdning en lørdag aften.

Johannes' Åbenbaring er en skamplet på det Nye Testamente. Den kom med ved en fejltagelse og bør fjernes næste gang antologien skal revideres.sitetæller

BABEL

>

RELIGION

  >

Babylon

  >

Johannes' Åbenbaring


Kontakt

FreeFind
til top
© Ole Stig Andersen, 23 jun 2002 (rev 11 maj 2003)