Låneord

  <

DANSK
SPROG


 

BABEL

 

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

   

16 dec 2005

EKSOTISKE LÅNEORD I DANSK

Over 90% af det danske ordforråd kommer fra andre sprog, først og fremmest plattysk (nedertysk, nedersaksisk) som har leveret omkring en tredjedel af gloserne i moderne dansk. Andre storleverandører er fransk og tysk. Der er også en del fra latin og græsk. Og nogle fra italiensk og spansk og portugisisk. Og også noget norsk, svensk og oldnordisk. Og selvfølgelig nuomdage lots of engelsk.

Dansks kontakt med verdens øvrige sprog er først og fremmest sket gennem de nævnte. Alle andre sprog end dem er i denne henseende eksotiske.

Låneordene fra de eksotiske sprog vedrører især magt (religion, herskere, titler), luksus (fødevarer, krydderier, klædedragt, musikinstrumenter) og særlige kundskaber (dyr og planter, teknik, redskaber).

Arabisk

 • islam
 • muslim
 • Allah
 • ayatollah (Guds tegn) via persisk
 • hizbollah (Guds parti) via persisk
 • mullah (Guds mand) via persisk
 • Koranen (al-qur'an)
 • sura
 • imam
 • minaret (manaara = fyrtårn)
 • moské (masjid = bedehus)
 • mufti
 • haram (= forbudt)
 • halal (= tilladt, anbefalet (jvf halleluja))
 • sunna (sædvane, tradition)
 • sunni
 • shia (parti)
 • shiitter
 • fatwa (= afgørelse)
 • sharia
 • jihad (= anstrengelse)
 • amulet (hamala = bære)
 • talisman (tilsam er fra græsk telesma = indvielse)
 • kaffer (kafir = vantro)
   
 • admiral (amr al (bahr) = admiral)
 • emir (amr = øverstbefalende)
 • kalif (xalifa = efterfølger)
 • sultan (hersker)
 • sahib ( = ven) via indisk
 • fakir (faqir = fattig, hellig mand) via indisk
 • sheik (ældste)
 • olé (w-allah = åh, Gud) via spansk
 • ramasjang (ramadhan = fastemåneden(s festligheder)) via fransk
 • jalla (skynd dig)
   
 • kaffe (qahwa)
 • mokka (kaffens udskibningshavn i Yemen)
 • sukker
 • sirup (sjarap = saft, vin)
 • alkohol (al kohl = det fine (pulver))
 • hash (hashish = hamp)
 • abrikos (al barqoq fra latin præcox = tidligt moden)
 • safran
   
 • shawarma
 • kebab
 • hummus
 • kuftah
 • falafel
   
 • sofa (suffah)
 • madras (matrah = siddepude)
 • alkove (al qubba = lille rum, niche)
 • atlask (atlas = glat)
 • mamelukker (ma-malik = kongens ejendom, slave > deres bukser)
 • cotton (al godon = bomuld)
   
 • arabesk
 • azur (lazaward = blå)
 • lut (al ut = lut)
 • kohl (kohl = fint (pulver))
 • myrrha (murr = bitter)
   
 • havari
 • kalfatre
 • monsun (mavsim = årstid)
 • magasin
 • razzia, via italiensk
 • mafia, via italiensk
   
 • giraf
 • gazelle (ghazaala)
 • kamel (gamal)
 • albatros (al quadras = spanden))
   
 • Algeriet (al djezair = øen?)
 • Sahara
 • Sudan (sort, neger)
   
 • kalium, alkali (al qali = salturt, saltholdig aske)
 • bor(aks) (buraq)
 • alkymi (kymi er græsk)
   
 • algebra (al jabr = forening)
 • algoritme (al Khwarizmi = Usbekistan, hvor det blev opfundet)
 • ciffer (sifr = tom, nul)
   
 • almanak (manak er fra græsk (måne))
 • zenit(h) (as samt = vejen (over hovedet))
 • nadir
 • Aldebaran, Betelgeuze og mange andre stjernenavne
 • Tyrkisk

 • khan
 • horde = hær (= urdu))
 • janitshar (yeni çeri = nye rekrutter)
 • harem (= forbudt)
   
 • serail (saray) = slot
 • kiosk (kösk = pavillion)
 • jurte = filttelt (yurt= hjemsted)
 • turkis
 • dolmer (dolma = fyldt)
 • yoghurt
 • sherbet
 • sorbet
 • tulipan (tülbend, fra persisk tulbend = turban)
 • turban (tulbend)
 • kaftan
 • sjalvar
 • ottoman (drengenavnet Osman fra arabisk 'Uthman))
 • odalisk = haremskvinde, glædespige (oda = værelse)
 • Persisk (farsi, iransk)

 • mullah (fra arabisk)
 • paradis (indhegning, dyrehave)
 • shah (konge)
 • skak (shah)
 • mat (i skak)
 • sufi
 • dervisj
 • divan (fortegnelse, samling)
 • karavane
 • sjal
   
 • chillum
 • kaviar (opr fra tyrkisk)
 • kelim
 • moskus
 • sjakal, via tyrkisk
 • tiger (oldpersisk)
   
 • Iran = Arierland (fra indisk arya)
 • Indiske

 • asana
 • ashram
 • dharma
 • guru (= vægtig, ærværdig)
 • karma
 • sanyas = munk, discipel
 • sikh
 • yoga
 • yogi
 • fakir (fra arabisk)
   
 • maharajah (stor konge)
 • rajah (konge)
 • sahib = herre (fra arabisk = ven)
 • arisk (arya = ædel)
 • Himalaya (sne-paladset)
   
 • pagode (bhagavati = den ophøjede) via portugisisk
 • bungalow (banglaa)
   
 • pyjamas (pajama = benklæder)
 • sari
 • khaki
   
 • chutney (chatni)
   
 • jungle (jangal = ørken > mennesketomt sted)

 • Malayalam

 • malabarisk (fra malayálam)
 • teak(træ)
 • kopra

  Tamil

 • karry (curry = gryderet)
 • kalkun (byen Calicut) via hollandsk
 • katamaran (katta-maram = sammenbundet træ)
 • betel(nød)

  Tibetansk

 • lama (blama)
 • yak(okse)

  Malajiske

 • amok
 • batik
 • sarong
 • ketchup (ketjap)
 • kopra
 • guttaperka (gutta = gummi, percha = gummitræ)
 • mangrove
 • orangutang (orang utan = menneske skov)
 • pagaj

  Australske

 • boomerang
 • koala(bjørn)
 • kænguru
 • didgeridoo = dudjeridu

  Kinesisk

 • te (via hollandsk fra sydkinesisk)
 • tao
 • yang
 • yin

  Japansk

 • sushi
 • aikido
 • judo
 • karate
 • sensei (lærer)
 • shogun
   
 • kamikaze
 • banzai!
 • bonsai
 • rickshaw
 • geisha
 • pokémon (fra engelsk pocket monster)
 • tamagochi
 • manga
 • sudoku

  Polynesiske

 • tabu

  Maori

 • kiwi

  Inuit (grønlandsk)

 • anorak
 • kajak
 • tupilak

  Indianske

 • coyote
 • eskimo
 • kano
 • kautjuk
 • marihuana
 • mokkasin
 • squaw
 • tobak (vestindisk)
 • tomahawk
 • totem
 • wigwam
 • Talrige stednavne, fx mange stater (Illinois, Massachusetts, Kansas, Utah, Saskatchewan, Iowa mm)

  Dakota (Sioux)

 • tipi (= bolig = bo 3. pers plur )

  Nahuatl (Aztekisk)

 • avocado
 • chokolade (chocolatl)
 • tomat (tomatl) via spansk via mexikansk
 • kakao (mexikansk)

  Carib

 • kannibal (carib forvrænget)

  Quechua (Inka)

 • inka = konge
 • lama
 • alpaka (paco = lama, al er arabisk artikel via spansk)

  Aymará

 • chili (chilli Verdens ende)

  Tupi-Guaraní

 • jaguar
 • ananas

  Afrikanske

 • banan
 • chimpanse
 • gnu
 • kraal
 • okapi
 • zebra

  Swahili

 • mau-mau
 • tanga

  Keltiske

 • whisky
 • slogan
 • Brian

  Finsk

 • sauna

  Russisk

 • gulag
 • glasnost (åbenhed)
 • pestrojka (omstrukturering)
 • sputnik
 • kosmonaut (af græsk kosmos og naut)
 • kolkhoz
 • sovjet (="råd")
 • vodka
 • zobel
 • zar (af latin Cæsar = kejser)
 • bojar
 • Tanja, Katja, Ivan
 • Valdemar (= Vladimir, dvs Verdens Herre)

  Ægyptisk

 • farao (= det store hus)
 • gummi
 • ibis
 • oase (uahe, via græsk)

  -


  sitetæller

   

  Home
  Forsiden

   

  BABEL

    >

  DANSK

    >

  Låneord

   


  Kontakt

  FreeFind

   

  til top
  © Ole Stig Andersen, 1 sep 2005 (rev 16 dec)