Links

  <

DANSK

  <

SPROG


 

BABEL

 

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

   

6 apr 2007

DANSK SPROG
kommenterede LINKS mm

AKTUELT: Blogs - Klummer - Radio - Tidsskrifter
RIGTIGT eller FORKERT?: Hvor kan man spørge? - Opslagsværker - Hyppigt dansk
SPROGPOLITIK: Institutioner - Universiteter - Faglige sammenslutninger - Sprogrøgt- Sprogpolitik

Grammatik - Ordbøger - Komma - Udtale - Talemåder - Sproghistorie - Dialekter - Nabosprog

AKTUELT

BLOGS

ugentlige AVISKLUMMER

 • Anders W. Berthelsen. Fyens Stiftstidende, bagsiden, tirsdage
 • Ole Stig Andersen. Information, 2. sektion, fredage
 • Jørn Lund. Politiken, 2. sektion, søndage

  Catharina Grunbaum. Dagens Nyheter (svensk)

RADIO

 • Ud med sproget, Danmarks Radios ugentlige sprogmagasin, redaktion Estrid Anker Olsen. P1 søndage 13.10 med genudsendelse følgende lørdage 04.50 og mandage 22.30.

TIDSSKRIFTER

8 numre årligt
 • Dansk, medlemsblad for Dansklærerforeningens folkeskolesektion.
 • KOMmagasinet, medlemsblad for Forbundet Kommunikation og Sprog.
4 numre årligt 3 numre årligt
 • Sprogforum. Udgives af Danmarks Pædagogiske Universitet. Mange artikler fra gamle numre af Sprogforum findes her.
1 nummer årligt

RIGTIGT OG FORKERT

SPØRGSMÅL stilles til:

HYPPIGT DANSK kan søges p┬:

NETTJEK

De vigtigste OPSLAGSVÆRKER

 • Retskrivningsordbogen Online. Cd-rom. Bog, 749 s.
  Ca 64.000 ord. Fastlægger de officielt gældende regler for korrekt retskrivning: stavning, bøjning, tegnsætning (ikke med i netudgaven). Alinea 2005.
 • Kommareglerne, 2003. Online (pdf).
   
 • Nudansk Ordbog. Cd-rom. Bog, 1631 s.
  Den vigtigste allroundordbog for moderne dansk. Stavemåder, bøjningsformer, eksempler, betydningsforklaringer, ordenes oprindelse, udtale og synonymer. Retskrivningsvejledning. Politikens Forlag 2005.
 • Håndbog i Nudansk. Bog, 696 s.
  Opslagsbog i praktisk sprogbrug. Alfabetisk ordnet. Dels artikler om problemer mht. korrekt og ukorrekt sprogbrug, dels bredere artikler om fx ordbøger, referater og taleteknik. Af Henrik Galberg Jacobsen og Peter Stray Jørgensen. 5. udgave. Politikens Forlag 2005.
 • Nudansk Grammatik. Bog, 182 s.
  Dansk basisgrammatik: ordklasser, bøjning og orddannelse. Giver en indføring i grammatisk analyse og grammatisk terminologi. Retskrivningsreglerne formidlet på en lettilgængelig måde. Af Christian Becker-Christensen og Peter Widell. Politikens Forlag 2001.
   
 • Sprognævnets øvrige retningslinjer
  • Anbefalede sproglige betegnelser.Grammatisk talt. 64 s. Dansklærerforeningen 1996.
  • Anbefalede forkortelser. Rigtigt kort. Gyldendal 2004. 120 s. Indeholder langt flere forkortelser end Retskrivningsordbogen.
  • Vejledning i retskrivning af vejnavne. Dansk Sprognævns skrifter 29. 15 s. 2001.
  • Statsnavne og nationalitetsord. 39 s. Novus, Oslo 1994.

GRAMMATIK mv

 • Håndbog i Nudansk. 696 s.
  Alfabetisk ordnet opslagsbog i praktisk sprogbrug. Dels artikler om korrekt og ukorrekt sprogbrug, dels bredere artikler om fx ordbøger, referater og taleteknik. Henrik Galberg Jacobsen og Peter Stray Jørgensen: . 5. udgave. Politikens Forlag, 2005. .
 • Rigtigt dansk. 197 s.
  Alfabetisk ordnede artikler om problemer mht. korrekt og ukorrekt sprog. Af Erik Hansen: . 2. udgave. Hans Reitzels Forlag, 1993.
 • Dansk Basisgrammatik. 88 s.
  Opslagsværk hvor de grundlæggende regler for dansk grammatik beskrives. Primært rettet mod folkeskolens ældste klasser og er derfor lettilgængelig. Af Ane Børup, Ulrik Hvilshøj og Bolette Rud. Pallesen. Gyldendal, 2000. 88 sider.
 • Nudansk Grammatik. 182 s.
  Dansk basisgrammatik. Omhandler ordklasser, bøjning og orddannelse og giver en indføring i grammatisk analyse og grammatisk terminologi. Desuden et afsnit med retskrivningsregler hvor dele af Retskrivningsordbogens retskrivningsregler formidles på en mere lettilgængelig måde end i selve Retskrivningsordbogen. Af Christian Becker-Christensen og Peter Widell. Politikens Forlag, 2001.
 • Nudansk Syntaks. 176 s.
  Hvordan ord kombineres til større helheder - til ordgrupper og sætninger. Præsenterer grundmønstre for sætningsdannelsen, og det beskrives hvordan vi opbygger forskellige typer af sætninger i dansk. Tillige en indføring i grammatisk analyse. Der redegøres for hvordan man analyserer sætninger, og for de kriterier der ligger til grund for den grammatiske beskrivelse. Af Christian Becker-Christensen. Politikens Forlag, 2004.
 • Dansk sprog. En grundbog. 255 s.
  Almen introduktion i dansk sprog på akademisk niveau. Kapitler om skriftlig fremstilling, sprogbrugsanalyse, sprognormer, sætningsled og sætningsskema, juridisk sprogbrug, mundtlig fremstilling, ordtyper og orddannelse, referater, sproglig koncentration og sproglige termer. Af Henrik Galberg Jacobsen og Peder Skyum-Nielsen. Schønberg, 1996.
 • Dansk Sproglære. 376 s.
  Behandler en række forskellige emner om sprog i almindelighed, dvs. om hvad sprog overhovedet er, og om dansk i særdeleshed, dvs. om hvordan det danske sprog er opbygget og fungerer, og om det danske sprogsamfund. Bogen er skrevet med tanke på danskundervisningen i uddannelsessystemet, først og fremmest de gymnasiale uddannelser. Redigeret af Tore Kristiansen, Frans Gregersen m.fl. Dansklærerforeningen, 1996..
   

  ORDBØGER mv

  ONLINE
 • Retskrivningsordbogen (RO 2001). Ca 64.000 ord. 749 s. Online.
  fastlægger de officielt gældende regler for korrekt retskrivning: stavning, bøjning, kommasætning (ikke med i netudgaven). Cd-rom. Bog 3. udgave, 4. oplag. . Alinea 2005.
 • Ordbog over det Danske Sprog, bd. 1-28, 1919-56 (ODS) udgives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. ODS er den største ordbog der findes over nyere dansk (ca. 1700-1955). Den giver udførlige oplysninger om de enkelte ord mht. betydning, brug (citater), udtale og oprindelse, men den dækker ikke udviklingen i perioden efter ca. 1955. ODS er forholdsvis svær at bruge. De første tre bind af et supplement til ODS er udgivet, yderligere to bind er på vej. Supplementet forøger og udvider dækningen inden for ODS's periode.
 • Den Danske Netordbog udgives af Center for Leksikografi . Inkluderer ordklasse- og bøjningsoplysninger, sammensætninger, faste udtryk m.v.

 • Den Danske Idiomordbog udgives af Center for Leksikografi, HHA

 • Specialordbøger


  Nordiske ordbøger
  IKKE ONLINE
 • Nudansk Ordbog (NDO). 1631 s. Cd-rom.
  Den vigtigste allroundordbog for moderne dansk. Stavemåder, bøjningsformer, eksempler, betydningsforklaringer, ordenes oprindelse, udtale og synonymer. Retskrivningsvejledning. Politikens Forlag 2005.
 • Den Danske Ordbog (DDO): bind 1-6, Gyldendal, 2003-2005.Den Danske Ordbog er den største og vigtigste ordbog over dansk i perioden fra ca. 1950 til i dag. Den giver udførlige oplysninger om ords betydning, brug, udtale og oprindelse. Den medtager også stavemåder og bøjningsformer som ikke er i overensstemmelse med Retskrivningsordbogen, hvis de er almindelige i sprogbrugen, men angiver så at de er uofficielle.
 • Nye Ord i Dansk 1955-98. Af Pia Jarvad. Gyldendal, 1999. 1085 sider. (NyO). NyO indeholder ca. 10.000 ord og vendinger der er blevet almindelige eller har fået ny betydning i perioden 1955-98. Der er oplysninger om betydning, brug, oprindelse og tidligst registrerede forekomst.
 • Fremmedordbøger
  • Karl Hårbøl, Jørgen Schack og Henning Spang-Hanssen: 2. udgave. Gyldendal, 1999. 1005+316 sider. Dansk Fremmedordbog indeholder ca. 50.000 opslagsord og giver oplysninger om ordenes betydning, etymologi og udtale. Ordbogen indeholder desuden mere end 1.300 artikler om 'fremmedordenes byggeklodser', dvs. orddele der går igen i en mængde fremmedord. De sidste 316 sider af bogen består af en omvendt fremmedordbog hvor man kan slå danske ord op og få det tilsvarende fremmedord.
  • Karl Hårbøl, Jørgen Schack og Henning Spang-Hanssen: Fremmedordbog, 15. udgave. Munksgaard, 1997. 1007 sider.
  • Politikens Store Fremmedordbog, 2. udgave. Politikens Forlag, 2000. 843 sider.
  • Sven Brüel og Niels Åge Nielsen: Fremmedordbog, 11. udgave. Gyldendal, 1993. 677 sider.
  • Bente og Henrik Holmberg: Fremmedordbog, 5. udgave. Politikens Forlag, 1999. 350 sider.

 • Ordhistorie - Etymologi
  • Jan Katlev: Etymologisk Ordbog. Politikens Forlag, 2000. 698 sider. Ordbog med oplysninger om danske ords oprindelse og historie. Med særlige afsnit om lydhistorie og ordforrådets historie (af Jan Katlev og Allan Karker).

 • Udtaleordbøger
  • Lars Brink m.fl.: Den Store Danske Udtaleordbog, Munksgaard, 1991. 1659 s. Beskriver udførligt udtalen og udtalevariationerne i dansk rigsmål. Den er grundig, men forholdsvis svær at bruge.
  • Peter Molbæk Hansen: Dansk Udtale. Gyldendal, 1990. 761 s. Dansk Udtale er en mindre og lettere tilgængelig udtaleordbog end Den Store Danske Udtaleordbog.
 • KOMMA

  ONLINE
  I 2003 blev der indført ét samlet kommasystem: kommaregler (pdf). . Sprognævnets kommaøvelser

  NETTJEK
 • Ret komma

 • IKKE ONLINE
 • Reglerne findes også i Retskrivningsordbogen og som særtryk: Kommaregler, Dansk Sprognævns skrifter 34, Alinea. 45 kr
 • Henrik Galberg Jacobsen: Sæt nyt komma, 2. udgave. Dansklærerforeningen, 2001. Introduktion til de nye kommaregler med øvelser og grammatik.
 • Erik Hansen og Kirsten Rask: Sætning, komma - kommasætning. Hans Reitzels Forlag, 1998. Pædagogisk introduktion til tegnsætning med nyt komma med øvelser på diskette - programmet kan hentes fra Sprognævnets hjemmeside.
 • Komma - hvornår og hvorfor? En debatbog om kommatering. Redigeret af Henrik Galberg Jacobsen og Mogens Gradenwitz. Dansk Sprognævns skrifter 20. Dansklærerforeningen 1993. 217 s. 125 kr.
 • UDTALE

  • Den Store Danske Udtaleordbog. Af Lars Brink m.fl., Munksgaard, 1991. 1659 sider. Beskriver udførligt udtalen og udtalevariationerne i dansk rigsmål. Den er grundig, men forholdsvis svær at bruge.
  • Dansk Udtale. Af Peter Molbæk Hansen. Gyldendal, 1990. 761 sider. Dansk Udtale er en mindre og lettere tilgængelig udtaleordbog end Den Store Danske Udtaleordbog.
  Udtale af ord behandles i øvrigt også i Ordbog over det danske Sprog og Den Danske Ordbog. Udtalen af fremmedord behandles derudover også i Dansk Fremmedordbog.

  TALEMÅDER

  • so bogen "Bevingede ord", redigeret af Pia Jarvad, til anmeldelse. Det er en moppedreng p┬ 574 sider. I overensstemmelse med den vedtagne fremgangsm┬de bliver medlemmerne spurgt i nummerorden indtil der er ╚n der vil p┬tage sig opgaven (hvilket nu er sket). Ţ
  • Bevingede ord. Ved T. Vogel-Jørgensen og Poul Zerlang. Gad, 1990. 737 sider. Bevingede ord indeholder faste udtryk af enhver art af kendt og ukendt herkomst: citater - litterære og af mundtlig oprindelse - aforismer, maksimer, ordsprog, skæmtesprog, inskriptioner, mottoer, valgsprog, talemåder, mundheld, fyndsprog, klicheudtryk, slagord og meget mere.
  • Hvorfor siger vi sådan. Af Jan Katlev og Hanne Steen Spliedt. Politikens Forlag, 2001. 128 sider. I Hvorfor siger vi sådan gennemgås omkring 400 velkendte danske udtryk. Det forklares hvad udtrykkene betyder, og hvordan eller hvorfor de har fået denne betydning.
  • Talemåder i dansk. Ordbog over idiomer. Af Stig Toftgaard Andersen. Munksgaard, 1998. 419 sider. Talemåder i dansk indeholder en lang række idiomatiske vendinger. Det forklares hvad udtrykkene betyder, og evt. tilsvarende vendinger på engelsk, tysk og fransk er anført.
  • Ordsprog i Danmark. 4000 ordsprog fra skrift og tale gennem 600 år. Af Iver Kjær og Bengt Holbek. Jørgen Paludans Forlag, 1969. 335 sider. Ordsprog i Danmark redegør for ordsprogenes stil og form og for overleveringens og indsamlingens historie. Ordsprogene er bl.a. ordnet efter de ældre kilder og egne af landet.
  Mange talemåder behandles også i Ordbog over det danske Sprog, Den Danske Ordbog og Nudansk Ordbog.

  SPROGHISTORIE

 • Otto Kalkar: Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700), 1881-1907.

  DIALEKTER

 • Danske dialekter
 • Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning) udgiver
 • Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Kbh Uni
 • É Synnejysk Forening

  NABOSPROG

 • Danmarks Radios side om nordiske sprog for unge

 • Nordiske sprog p┬ nettet
 • Nordens Sprogråd er oprettet af Nordisk ministerråd og fungerer som ledelsesgruppe for det nordiske sprogsamarbejde.
  • Språk i Norden / Sprog i Norden. Årsskrift for de nordiske sprognævn. 120 nkr.
  • Nordplus sprog. Giver støtte til nordiske projekter og konferencer. Programmet administreres af Det Internationale Kontor for Uddannelse i Reykjavík.

 • Nordiske sprognævn
 • Nordiske ordbøger online

 • EFNIL - Den Europæiske Samarbejdsorganisation for Nationale Sproginstitutter


  BIBLIOTEKER, FORLAG, BOGHANDLERE

  Biblioteker

  Boghandlere, antikvariater

  Forlag

  OFFICIELLE INSTITUTIONER

  Universiteterne mv
 • Dansk Sprognævn (DSN)
  er det danske sprogsamfunds centrale institution for sprogregulering og sprogpolitisk rådgivning. Sprognævnet følger sprogets udvikling, fx ved at registrere nye ord, svarer telefonisk på spørgsmål om dansk sprog og sprogbrug og fastlægger den danske retskrivning, bl a gennem den officielle danske retskrivningsordbog. Udsender Nyt fra Sprognævnet 4 gange årligt. Sprognævnet arbejder tæt sammen med

 • Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL)

 • ordnet.dk
 • FAGLIGE SAMMENSLUTNINGER

  SPROGRØGT

  SPROGPOLITIK

  Ministerier
  • Kulturministeriet
  • Undervisningsministeriet
 • Folketinget: Debat om Dansk Folkepartis Forslag til folketingsbeslutning om forberedelse af en dansk sproglov (B 56), 30. jan 2007
 • Socialdemokraterne: Styrk danskernes sprog. Udspil til styrkelse af det danske sprog og danskernes sprogfærdigheder, 30. jan 2007
 • Egon Clausen, kronik i Berlingske Tidende: Forfejlet forslag til sproglov, 26. januar 2007
 • Elsebeth Gerner Nielsen, Radikale Venstre: Udkast til Sprogpolitik, 25. januar 2007
 • Dansk Sprognævn: Notat om dansk sprogpolitik, 23. januar 2007

 • Dansk Folkeparti: Forslag til folketingsbeslutning om forberedelse af en dansk sproglov (B 56), 9. december 2006
 • Radikale Venstre: OverskudsDanmark - en global strategi for det kreative Danmark, 17. august 2006. Punkt 4 kræver engelsk som officielt andetsprog i Danmark.
 • Nordisk sprogdeklaration, 2006
 • Europæisk sprogdeklaration om at lære fremmedsprog, 2006

 • Bösta språket - den vedtagne svenske sprogpolitik, 2005
 • Norsk i hundre - et udspil til en norsk sprogpolitik, 2005

 • Kulturministeriet: Sprogpolitisk redegørelse (R 8), 23. januar 2004

 • Folketinget: Sprogpolitisk debat (F 35), 20. marts 2003
 • UNESCO: Sprogdeklaration om flersprogethed og universel adgang til cyberspace, 2003
 • Dansk Sprognævn: Forslag til retningslinjer for en dansk sprogpolitik, 2003
 • Dansk Sprognævn: Sprog på spil - et udspil til en dansk sprogpolitik, 2003

 • Radikale Venstre: Politik for det danske sprog, 2002
 • Europæisk deklaration om terminologi og fagsprog, 2002
 • Mål i munn, Den svenske rigsdagskomités forslag til handlingsprogram for det svenske sprog, 2002

 • Det danske sprogs status i 1990'erne - med særligt henblik på domænetab. Af Pia Jarvad. Dansk Sprognævns skrifter 32. 170 s. 2001


  endnu USORTEREDE LINKS


  sitetæller

  BABEL

  >

  SPROG

  >

  DANSK

    >

  Links


  Kontakt

  FreeFind
  til top
  © Ole Stig Andersen, 16 dec 2006 (rev 6 apr 2007)