Sprogleg

  <

DANSK


 

BABEL

 

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

   

7 jan 1994

Sproget er alt for vigtigt
til ikke at blive leget med

NÅR DET ER JUL er tiden er inde til spil og leg og quiz og rebus og gåder og konkurrencer i større mængde.
    Som et beskedent bidrag til festen iler jeg med at videregive den seneste dille jeg er stødt på. (Dette fortræffelige låneord kommer af det latinske delirium som i sin tid nærmest betød afsporet. Det er således en mere end passende glose at bruge om aktiviteter i forbindelse med den tilstundende hyldest til alkoholen.)

DET HANDLER såmænd om hovedstæders navne i forklædning. Et eksempel:
    Jeg siger fx Træg bøsse, og straks kommer du til at tænke på Vietnams hovedstad ('s gamle navn), Sej gun.
    Det er anbefalelsesværdigt at blande sprogene, og denne rebus er et rimeligt eksempel på en sådan ophævelse af dialektgrænserne. (Eller udvidelse af dem vil nogle måske sige). Den står og falder med blanderiet.
    Så man må hjertens gerne mixe dansk og engelsk. Man skál ligefrem. Som i Lej en kvittering - Lease a bon.
    Der skal nok findes en krakiler eller to der vil hævde at det snarere er engelsk og fransk der her flettes sammen. Men who cares. Jeg vil nu hævde at det af dem kun er a der ikke er et godt dansk ord.
    Ikke fordi der skulle være noget i vejen for skære en rebus over samme læst, hvor det bare var fransk der blev blandet med, men hvem kan fransk?

EN VIS fleksibilitet med hensyn til både stavning og udtale af både dansk og engelsk er en nødvendig forudsætning for at kunne deltage. Med udbytte, som det hedder.
    Der er nemlig en betydelig frihed med hensyn til præcisionen, som i Sæbe et slot - Luxembourg, et eksempel der desuden viser at heller ikke vanlige syntaks- og bøjningsregler udgør nogen uoverstigelig hindring.
    Der er også forskel på hvor morsomme de er. Litteraturhavregryn - Bogotá er af en eller anden grund ikke nær så sjov, synes jeg, som Bogfængsel - Bukarest.

TROFASTE LÆSERE af denne klumme - tro mig, de findes! - vil vide at vi er i gang med en langt fra afsluttet diskussion om oblik kasus i moderne dansk, dén i manges øjne ukurante bøjningsform af de personlige stedord der optræder i sætninger som "Hun er klogere end dig" og "Tøger og mig er de rene typer". I min forrige klumme kom jeg endda for skade at skrive: "Hvad har os hvide med Kaukasus at gøre?"!
    Det er derfor vi ér nogle der synes at sådan én som Vi grinede - Oslo er særlig nuser.
    Omvendt er der andre der måske er lige lovligt makabre, de aktuelle forhold taget i betragtning: Steg far - Bagdad.

NOGLE ER NÆSTEN fór indlysende, som fx Bacardi - Rom, mens andre nærmer sig det fór uigennemskuelige, som Stør! - Minsk.
    Men ville Minsk være mere imødekommende skjult i Dinsk?
    Folk med en betydningsfuld intellektuel identitet behøver derfor ikke føle sig højt hævet over denne leg, den stiller skam sine krav til ens kundskaber. Det er trods alt næppe enhver der véd at Hvideruslands hovedstad hedder Minsk. For den sags skyld er der sikkert dem der ingengang véd at der overhovedet ér noget der hedder Hviderusland. (Det ér der for øvrigt heller ikke, vil nogen korrekse, nu skal det hedde Belarus!)

HER FØLGER en god snes eksempler som man kan fornøje sig med, hvis man er til den slags. De ikke allerede omtalte er sat med fed tekst.

Atom
Bacardi
Bogfængsel
Bryggestilhed
Dinsk
Fadgrav
Fattiga
Fiskefrost
Gæret druesaft
Halleluja
Helligmandssygdom
Ikke kjole
Krigsbarbermaskine
Kvittering
Kæpø
Køb Ester
Lej en kvittering
Litteraturhavregryn
Nedsættelse
Nervøs hane
Peniskonge
Sindssyg rejs
Steg far
Strid
Stør!
Syng en grønsag
Sytten plus én
Sæbe et slot
Søpigen
To gange ind
To kolde
Total tåbe
Træg bøsse
Vask tusinde kilo
Vi grinede

DA DET HELE jo også skal have mening (dvs være fornøjeligt), udlover sprogredaktøren hermed en præmie, nemlig et eksemplar af verdens bedste bog om sprog: David Crystals The Cambridge Encyclopedia of Language. Den vil blive udloddet efter klumnistens forgodtbefindende blandt læsere der inden nytår har indsendt løsninger på et passende antal af disse rebusser.
    Og for de virkelig ivrige der klarer dem alle, er der nok at gå videre med. For der er jo små 200 lande i verden, hver med sin hovedstad, nogle endda med to, så en opfindsom konstruktør skulle nok kunne finde på yderligere nogle stykker.
    En hovedstad som Tahitis (Tapeete) eller Zaires (Kinshasa) vil det virkelig kræve opfindsomhed at kryptografere.
    Alligevel imødeser vi forventningsfuldt indsendere der finder på yderligere nogle stykker. Eller overfører princippet til andre områder end lige hovedstæder.

OG SÅ FORRESTEN:
    Jeg har ikke den ringeste anelse om hvor denne leg stammer fra, men hvis nogen skulle vide noget om det, så giv endelig lyd!

Ole Stig Andersen
(Information, 10 dec 1993)

OUAGADOUGOU?

"Når ord bliver til ren lyd, og man kun hører Be-bop-a-Lumpur, Klinklango og Bimbombay ..."

DER ER KOMMET i alt 74 svar på "julegåden", ét stk surt læserbrev iberegnet.
    Nu er konkurrencen og de rigtige svar én ting. Men dét det egentlig drejede sig om var nye gode kryptograferinger, og jeg sidder i dag med små 1000 (tusinde!) kryptograferinger af hovedstæder, storbyer og danske stednavne.
    Her får I lidt over 100 af de bedste.
    Hvis du ikke vil have løsningerne, så nøjs med at læse opgaverne, de står med kursiv. Det er godt nok ikke så nemt, men man kan vel lade som om. Ellers må man få hjælp.
    Der er også indkommet interessante oplysninger om gådens herkomst. Det tager jeg op om et par uger. Yderligere detektivarbejde er velkommen!

FØRST ER DER LIGE facitlisten over de relativt problemfrie, der ikke er grund til at gøre mere ud af

Fiskefrost Tunis
Gæret druesaft Wien
Helligmandssygdom Budapest
Krigsbarbermaskine Warszawa
Nervøs hane Bangkok
Peniskonge Peking
Sindssyg rejs Madrid
Syng en grønsag Singapore
Søpigen Havana
To gange ind Dublin
To kolde Paris
Vask tusinde kilo Washington

Men så:

DEN HOVEDSTAD der uden sammenligning har voldt flest kvaler, er Atom. Det rigtige svar er naturligvis(?) Nuke. Det er faktisk kun halvdelen af indsenderne der har klaret dén. Det skorter ellers ikke på bud. Blandt de mindre radioaktive forslag kan jeg bedst lide Bombay (som ikke er hovedstad, og som har inspireret andre til Bombebugten. Ha!)
    Den anden vej rundt er Nuuk ellers selv en af de byer der har kaldt på den kryptograferende kreativitet, med en række varianter skåret over denne læst: Indianerkommando (Nu ugh) eller I øjeblikket, England (Nu UK).
    Og der endda dem der har filosoferet over byens danske navn. Jeg var lige ved at falde for dette kryptogram for Godthåb: Jeg vinder konkurrencen!
    Lige ved!

DER ER OGSÅ dem der tror at Godthåb er svaret på Halleluja, gådens andet store hovedbrud. Eller Bangui (Banko), Praha (Prayer), Paris (Himmerige, går jeg ud fra).
    Jordans hovedstad har været en hård nød at knække for mange. Til gengæld har den også inspireret til den lige ud ad landevejen Amen over min favorit Giv barnet mad, far (Am, mand) til Stakkels herre (Arme mand).
    Og kryptograferingen af Palæstisraels hovedstad til Deres amerikanske pik (Jer USA lem) er et politisk kup som de to andre kandidater, Fortæl det til konen (Tell a viv) og I i Drøvtyggeren (Jer i ko), slet ikke kan leve op til.
    Jerusalem har ikke inspireret så mange, men det har Pakistans sandelig. De spænder fra den oplagte fornærmelse Religion er dårligt (Islam er bad) over Religiøs renselse eller ligefrem Religionsvask (Islam bad) til min favorit Kold afvaskning af sydamerikansk nyttedyr.

DET TREDJE STORE problem var Strid. Den udtænkte løsning var Kiev, men der var godt med underholdende alternativer: Hvad siger du fx til Riyadh (Riot), Kampala, Bangui (Bang oui, også kaldet Bragbekræftelse), Bissau og Split (uf!).
    Og så er der lige Omans hovedstad Muscat. Som jo er så oplagt. Hvad man kan se når dén vendes om: Gnavergnaverjæger og Tom & Jerry. Som i nabolandets finurlige Mismisdannelse, hvor man kunne nøjes med Betændelse (Qatar).

STØR VAR JO AFKODET til Minsk. Men i hvert fald ikke forklaret tydeligt nok, for der er en del der har bedt om en forklaring. Det er måske udtalen der snyder. Stør skal nemlig ikke udtales som fisken, men så det rimer på smør! Altså for-stør = for-mindsk.
    For modsætningspar er også en måde at associere på. Hvis du får besked på ikke at tænke på en blå elefant, hvad tænker du så på? Hvilke synspunkter giver en antiracistisk demonstration endnu en kærkommen chance for omtale? Og antonymer som Fattiga-Riga har næsten ikke voldt nogen problemer. Folk har fx kroet sig med Perus Lima der, foruden de nærliggende, både er blevet til Søm B og Klistr på. I denne sammenhæng er Kán en fynsk gourmand (li' ma') ikke relevant. Men go'.

EN ANDEN PROBLEMBY var Helsingfors. Som en indsender minsandten har formået at kryptografere til Lasternes mirakuløse styrke (Helse ingen force).
    Total tåbe har ført en del, ikke til Finland (Hel sinke), men til Brasilien hvor Santos (Sand tosse) kunne have været lige så god en løsning, hvis det ellers havde været en hovedstad. Så går det bedre med Ran-goon, der også er udlagt som Stjæl fjols og Kleptoman.
    Der var også flere bud på Nedsættelse. Men det er kun Marokkos Vejkant (Rabat) der dur, for Australiens Tag plads (Sid ney) er heller ikke en hovedstad.
    Men faktisk hár adskillige af gåderne mere end én løsning: Selv om alle har valgt Bonn, kunne Kvittering vel lige så godt have været Ecuadors Quito. Som også kan omskrives til Ud! (Kvit). Og på Sytten plus én har mange svaret både Athen og Aden, selv om dén ikke er hovedstad mere, efter Yemens forening.
    Den "rigtige" løsning på Fadgrav er Sudans Kar-tomb, men skulle Australiens Canberra (Can bury) ikke også kunne gå an? Den har fået mange andre forslag, fx Dåsebærer, Vægtløfter, Dåsebjørn. Og en enkelt har flyttet den til Cairo (Bryggestilhed - Can beer ro).
    Løsningen på Ikke kjole var Nairobi (også kaldet Ikke råbe eller mere kryptisk Nix, Mr Hood (nej, Robin)), men fra nu af foretrækker jeg Tibets (Lhas a'), den er langt mere elegant.
    Og er Køb navn ikke en fuldgyldig løsning på Køb Ester (Beirut)? Denne vor hovedstad som også bliver svinet til med fx Poten fuld af hundemad (Kødben havn) og Hånd-i-hånd (Hafnia).
    De øvrige nordiske hovedstæder er også taget under behandling: Pissesur (Stokh olm), som uden videre udkonkurrerer den oprindelige Kæpø, Stik mig en halspastil (Ræk a Vick), og Midt i Tjekkoslovakiet, Oslo. Midt i! Selv om dén er snyd.
    Og hvorfor ikke benytte sammenhængen til at nævne Samisk røvhul (Lap az), selv om det er i Latinamerika, ligesom den shakespeareske Hellige bagtaler (Sankt Iago). Siger brunstig tyr (A ca pul co), som heller ikke er en hovedstad og derfor kun kommer med af lave, usaglige grunde.

STRID (KIEV) var svær. Folk sidder dér med gamle landkort, forestiller jeg mig. Men nogle af dém derovre fra hører til konkurrencens bedre og mere absurde. Især efter Jeltsins forfatning (Zar greb).
    Foruden de baltiske Regneark og Høj kro (Tallinn), Fattiga (Riga) og Urskov (Vilnius) er der de kaukasiske Kør ikke ind (Bak u') og Ford i dørslag (T-bil i si) som også er løsningen på den helt surrealistiske To blir til so (Ti bli si!). Kazakstans Alle må tage er så ligetil at den er umulig (Al' ma a ta'), Moldaviens Tærte nok (Quiche enough) er genial synes jeg, Pose-han-Barbie (Taske Kent) i Øzbekistan også ok. Men Brus en lort (Dusj en bæ) (som i hjemlandet Tadjikistan betyder noget så civiliseret som Mandag), puha!
    Og lige en herlig og irrelevant serie som kun dur i sammenhæng, og gerne i én som denne, så dem tager vi lige med: Ungkommunist (Lillerød), Revolution (Allerød) og Khasbulatov (Søllerød).
    Lidt længere ude i interessesfæren ligger Mongoliets hovedstad der næppe er genkendelig i Indien dårligt kronometer (U-land bad ur). Så går det bedre med Gåsesprog (Hongk ong) og Vietnam, hvis hovedstad overhovedet ikke hedder Gummigevær eller Smart håndvåben, men derimod Maskulin krikke (han øg), Mandeblik (han øje) eller ligefrem Forkølet hilsen (halløj)! Get something? (ha' noget?). Til overmål hedder Fisk væk (sej gone) noget helt andet, i hvert fald officielt, nemlig Phanh Bo Ho Chi Minh.
    Knæk dén, kryptografer!

I ØVRIGT SKAL MAN aldrig komme for godt i gang. Hverken Papeete eller Kinshasa, som jeg spåede ville være vanskelige, holdt en uge. Karton i kaffe og Hovedpartsstøtte (kind sjasen) er bare to af mange bud.
    Der ér nok ingen grænser, så dén indsender der skrev at "nu mangler jeg lige Bujumbura, Yaoundé, s' Gravenhage, Tegucigalpa, Pyongyang, Tananarive, Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan, Nouakchott og Ndjamena" behøver nok ikke vente særlig længe. Mauretaniens Desværre lige død (nu ak shot), Madagascars Legemsdel og et haveredskab (tand and a rive) og Hollands Kæbe eller Dét over smækken (den hage) ér allerede løst.

MEN DET VAR jo det politiske (som om hovedstæder vár andet!), vi var i gang med.
    Stort lem (Organistan) 's hovedstad har også fået folk op på mærkerne. Taxityren (car bull) kan formuleres i den klassiske gådeform Kan cow stange? Ka' bull? Men man kan også skille ordet et andet sted, og så får man fx Frakkemateriale (kappe-uld) eller ligefrem Stop statsministeren (kap uld). Kender petanque (ka' boule) er næsten fór indspist frankofil til at blive nævnt af denne antigalliske klummeskriver.
    Men så er der andre ØV (EU) -fornøjelser: Bruxelles får hele armen, fra Tørt fængsel (brut celle) over Benyt fængsel, Lav øl hjemme og Bryg sælges til Supermarkedstilbud (Brugs sælges). Og så lige Selvbetjening på badeværelset (Brus selv). Men min favorit er nu alligevel Fransk kæledyrspyt ('Amster-dam). Den er lige så god som det Halvtyske forbehold Abu Dhabi (aber dabei). Eller hvad med Sherry til Henrik (Port-au-Prince), også udlagt som Sprut og smøger?
    Eller Kreditforfører (Låne-Don), Budcykel (Long John) og Lej floden (Lån Don). Og lige et par endnu ikke integrerede europæere mere, inden vi flyver længere sydpå: Pludselig dessert i Pompeji (Brat is-lava), Lang tid i en bil (Konstant i en Opel) og Maltas Murmargarine (Wall Lätta)!

OG EFTER LIDT hæsblæsende Afrika er vi snart klar til udgangsbønnen: Zsa Zsa den første (Gabor one), Steg en indfødt (Brazz a ville) (a la Steg en russer (Bras Ilja)), Hej bil (Da' kar), Der er spegepølse (Dar-es-Salam), Følelsesløs (Zanzibar) og Se Cassius Clay! (Kig Ali).
    Pyh!
    Man kunne få helt lyst til at sige Forbyd højtiden (Ban jul).

MEN SÅ ER der Ouagadougou.
    Dén står mit hjerte nær. Det ser så smukt ud, dét ord.
    Dét har adskillige indsendere (uafhængigt af hinanden, er jeg sikker på) kryptograferet til Hvad gav du Gud? eventuelt udtalt på såkaldt dialekt (hvoriblandt jydefynsk altid er en sikker vinder): Wa' ga' du Gu'?
    Én af dem er konkurrencens vinder, Ulrik Pram Gad fra Pøbelleverandør (Roskilde).
    Ouagadougou er hovedstad i det vestafrikanske land Burkina Faso, der tidligere hed Øvre Volta, den gang det også officielt var en fransk koloni. Burkina betyder "et menneske med integritet" på landets hovedsprog, moré (også kaldet mossi). Faso betyder hus (dvs hjemsted, dvs land) på landets næststørste sprog dyula, en slags mandingo (som måske huskes fra Kunta Kinte i TVs Rødderserie?)
    Den slags navne skaber visse problemer for dem der går og standardiserer dansk. Hvad må vi kalde dem? Burkinesere? Men hvad så med dyulaernes Faso? Vel næppe burkina-fasister?

WOGODGO - så kedeligt staves Ouagadougou desværre på moré (lídt gavn gør fransk da en gang imellem!) - betyder respekt, underkastelse og hengivelse. Kan man forestille sig nogen mere slående illustration af et af disse sprogartiklers gennemgående temaer, nemlig at alverdens herlige sprog er inderligt nært beslægtede, så nært at de stort set allesammen er at betragte som en slags dansk?

HVAD GAV DU Gud her til hendes fødselsdag?
    Hengivelse!
    Og Oua ga dou gou?

Ole Stig Andersen
(Information, 7 jan 1994)


sitetæller

 

Home
Forsiden

 

BABEL

  >

DANSK

  >

Sprogleg

 


Kontakt

FreeFind

 

til top
© Ole Stig Andersen, 7 jan 1994 (uploadet 2001)