SPROGPOLITIK
SPROGDØD

  <

FOREDRAG


 

BABEL

 

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

   

Forsiden
14 sept 2003
Ole Stig Andersen Bestil et foredrag:

    osa@olestig.dk
    (+45) 2294 2045

Andre foredrag
Foredragskalender

Foredrag v/ Ole Stig Andersen:

ER DANSK I FARE?

- dansk, engelsk og indvandrersprogene

Undersøgelser viser at 90% af verdens omkring 6.000 sprog vil forsvinde i løbet af dette århundrede. Er dansk mon iblandt dem?

Den engelske invasion
Dansk bliver i stigende grad "fyldt op" med engelsk/amerikanske ord, en invasion der jævnligt diskuteres i offentligheden. Nogle brancher som fx mode, populærmusik, underholdning, massemedier, handel, trafik, ledelse, reklame osv ophober langt flere engelske fremmedord end resten af befolkningens sprog. Men fremmedord er kun et problem for kommunikationen og for følelserne, ikke en trussel mod sproget. Mindre end 10% af det danske ordforråd er af "urdansk" oprindelse. De øvrige 90% er især kommet fra latin, græsk, plattysk, tysk og fransk.

"Dansk er et lille sprog"
At engelsk truer dansk svarer meget godt til den udbredte forestilling om at "dansk er et lille sprog". Dette er imidlertid helt ukorrekt, set i internationalt perspektiv. 6 mia mennesker taler omkring 6.000 sprog, som altså hver har omkring 1 mio brugere i snit. Dansk er over fem gange så stort som verdensgennemsnittet. Dansk er blandt verdens 200 største sprog. Hvis man kigger på den økonomiske styrke, på antallet af bøger og andre publikationer, brugen af internet osv, må dansk regnes blandt verdens 50 største sprog. Det bliver nok ikke i dette århundrede at dansk dør.

Domænetab
Men hvad så når sproget helt skiftes ud, når engelsk simpelthen erstatter dansk? På en række funktionsområder er dette i færd med at ske. Inden for videnskaben (især natur-) får man ingen karriere ud af at rapportere sine resultater på dansk. Et stigende antal virksomheder, fx NOVO, indfører engelsk som koncernens arbejdssprog. Næsten alt internationalt samarbejde foregår på engelsk, fx i FN og delvist EU (hvor engelsk er i færd med at fortrænge fransk), og i utallige andre internationale samarbejder. Det bliver et voksende problem for det repræsentative demokrati efterhånden som den politiske elite i stigende grad må operere på engelsk i et internationalt miljø.
    Engelsk er hastigt på vej frem overalt i verden og de mest pessimistiske analytikere forventer at det vil fortrænge alle sprog i Nordeuropa (og mange andre steder). Ikke sådan at sprogene forsvinder lige med det første, men de lider alvorlige domænetab, og vi får en tosprogssituation hvor engelsk er højstatus- og prestigesproget, mens dansk synker hen i stadig mere begrænset brugbarhed.
    Mere optimistiske analyser minder om at næsten alle børn der fødes i Danmark, lærer dansk, der således ikke bare er et stort, men også et livskraftigt sprog.

Indvandrerne
Man kan også anskue indvandringen som et domænetab. Men det er midlertidigt. Alle indvandrerbørn lærer dansk ved siden af eller endda i stedet for deres modersmål. Selv de største indvandrersprog (tyrkisk, arabisk, serbokroatisk) når ikke over 50.000 talere i Danmark. Og der er så godt som ingen domæner i samfundet hvor disse sprog kan anvendes. Fx må en tyrkisk og en arabisk muslim diskutere Islam på deres fælles sprog, dansk! De lider derfor under et domænetabspres der er mange gange større end det engelsk udøver på dansk. Selv uden danskundervisning ville indvandrerne lære dansk fordi det er det eneste sprog, foruden engelsk, man kan noget med i Danmark.

Sprogpolitikken
Det er karakteristisk for den ringe offentlige forståelse af sprogpolitiske problemer at man sparer på skillingen (med alle midler forsøger at trænge de allerede stærkt trængte indvandrersprog yderligere tilbage), mens man lader daleren rulle (lader stå til eller direkte fremmer den engelske invasion). Det danske samfund fører ingen politik for at modvirke eller afbøde den engelske indflydelse. Derfor vil dansk fortsætte med at tabe terræn til engelsk indtil en folkelig bevægelse sætter sig til modværge. Og det er der ingen tegn på vil ske foreløbig.

Ole Stig Andersen
Samvirke nr 8, 28 august 2003
Foredragsholderen, Ole Stig Andersen, er journalist med speciale i sprog- og minoritetsforhold. Har skrevet mange artikler mv om sprogpolitiske emner


-->
sitetæller

 

Home
Forsiden

 

BABEL

  >

FOREDRAG

  >

SPROGPOLITIK


Kontakt

FreeFind

 

til top
© Ole Stig Andersen, 7 mar 2003 (rev 14 okt 2003)