SPROGDØD

  <

FOREDRAG


 

BABEL

 

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

   

17 mar 2003
Ole Stig Andersen Bestil et foredrag:

    osa@olestig.dk
    (+45) 2294 2045

Andre foredrag
Foredragskalender

Foredrag v/ Ole Stig Andersen:

SPROGDØD

Der er 5-7.000 sprog i verden i dag. Tallet er så usikkert fordi der ikke er enighed om hvordan man skal skelne mellem sprog og dialekt. Den internationalt mest anvendte oversigt over verdens sprog regner fx dansk for tre forskellige sprog: dansk, sønderjysk og bornholmsk! Andre regner dansk, norsk og svensk for ét sprog.

Halvdelen af verdens sprog er direkte på vej mod udryddelse. Allerede i dag læres omkring 3.000 sprog ikke af nogen børn. De sprog forsvinder når de nulevende talere dør. Under globaliseringens pres fremskyndes denne udvikling. En UNESCO-undersøgelse har beregnet at 9 ud af 10 sprog - omkring 5.400 i alt ! - vil forsvinde i dette århundrede.

Sprogtabet kan være frivilligt eller ufrivilligt, selvom det altid skyldes en eller anden form for pres. Det ses ofte som et tab af identitet og som et symbol på nederlaget til den dominerende magt - om ikke af dem der selv opgiver et sprog, så af den næste generation.

En stor del af et folks kulturelle, åndelige og intellektuelle liv formidles gennem sproget. Det rækker fra bønner, myter, ceremonier, poesi, talekunst og teknisk ordforråd, til dagligdagens hilsner, samtalestil, humor, måder at tale til børn på, og særlige udtryk for vaner, adfærd og følelser. Når et sprog tabes må alt dette omformes i et nyt sprog - med andre ordkategorier, lyde og grammatiske strukturer - hvis det overhovedet skal bevares. Ofte medfører sprogskift et brat tab af traditionelle kundskaber. Magtens kulturelle former tager over, gennem TV og markedet.

Sprogdøden er ikke bare et stort tab for dem det går ud over, og for menneskehedens kulturarv, men også for videnskaben. Sprogene afspejler sindets former og rækkevidde, og giver oplysninger om hvordan menneskene blev spredt ud over kloden. De kan fx også indeholde viden der har kunnet bruges i udviklingen af ny medicin.

Parallellen til tabet af biologisk mangfoldighed er slående, og der er mange direkte sammenhænge. Den globalisering der truer alverdens biotoper truer også de sprog og kulturer der befinder sig der. Befolkningsudviklingen tvinger millioner af mennesker ind i byerne hvor modersmålene er ubrugelige og tilflytterne tvinges til at kommunikere på dominerende sprog.

Undervejs til døden indskrænkes et sprogs anvendelighed. Folk holder op med at bruge deres modersmål på stadig flere af livets områder. Sproget lider et såkaldt domænetab, det kan kun bruges til visse funktioner, indtil det slet ikke kan bruges mere og bare venter på at dem der en gang har lært det, dør.

Det videnskabelige miljø har været opmærksom på den katastrofale udvikling i en 10-15 år, men Indtil fornylig er der ikke gjort meget for tackle problemet. Men nu oprettes der forskningsinstitutioner for i det mindste at dokumentere nogle af sprogene inden de dør, og Canada er gået i gang med en storstilet indsats for at redde og endda videreudvikle de oprindelige sprog (indianere og eskimoer) og gøre dem anvendelige i en moderne verden.
Foredragsholderen, Ole Stig Andersen, er journalist med speciale i sprogforhold. Har skrevet mange artikler mv om sprogpolitiske emner


sitetæller

 

Home
Forsiden

 

BABEL

  >

FOREDRAG

  >

SPROGDØD


Kontakt

FreeFind

 

til top
© Ole Stig Andersen, 7 mar 2003 (rev 17 mar)