Nye Traditioner

  <

INDVANDRERE
UNDERVISNING

  <

DANSK


 

BABEL

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

 

Bog om danskundervisningen af voksne indvandrere

NYE TRADITIONER

redaktion: Ole Stig Andersen

Sprogcenter-IA (Indvandrernes Aftenskole) er den eneste danske sprogskole der er udsprunget af indvandrernes egne miljøer.

Skolen har været et af indvandrerundervisningens kreative centre. Her er grundlagt traditioner om netværksbaseret undervisning, den sprogsammenlignende metode, erhvervsrelateret undervisning og udstrakt brug af computere.

I anledning af skolens 20 års jubilæum blev der 9. november 2001 udgivet et Festskrift med 33 artikler om forskellige sider af danskundervisningen, integrationsarbejdet og kulturmødet.
Blandt forfatterne er indvandrere fra Tyrkiet, Iran, Pakistan, Algeriet, Østrig og USA

247 sider      pris 198,-
Fås i boghandelen (ISBN 87-988689-1-8)
eller hos forlaget: Sprogcenter IA, tlf 3888 3233


       

INDHOLD

 

ANMELDELSER

Lone A. Sperschneider
i LVU-Fagbladet nr 6, 30. april 2002:

"Set i lyset af regeringens udspil til ny lov på området kan det ikke gå stærkt nok med læsningen."

"For Sprogcenterledere og kommunale igangsættere kan kapitlerne 2 om Erhverv (undervisning kombineret med arbejde) og 3 om brug af computere anbefales. Her er gennemprøvede ideer til fri afbenyttelse."

"Der er meget guf at hente i de 33 bidrag, som bogen rummer. Artiklerne er alle velskrevne og let læselige ... her er en bog, der bør læses af alle, der er interesserede i faget dansk som andetsprog og de fagområder, der griber ind i andetsprogsundervisningen."

Læs hele anmeldelsen her


Povl Terkelsen
i personalebladet for Århus Sprogcenter, marts 2002:

"Det gode ved dette festskrift er, at det ikke forfalder til navlepilleri. I de over 30 artikler, hvoraf mange er dejligt korte, skriver undervisere, universitetsfolk, ministeriefolk og andet godtfolk om alt mellem himmel og jord inden for vores område. Lige fra danskprøvernes historie til udtale og de slaviske og somaliske kursisters særlige problemer. Igen en blandet landhandel - og det er godt og flot."

Læs hele anmeldelsen her


Muttalip Abat
i Danmarks Radio International, februar 2002:

"Yeni Gelenekler"
Læs hele anmeldelsen her


  Egon Clausen
interviewer Ole Stig Andersen i "Læst og påtalt", Danmarks Radios P1, 19 dec 2001. Indslaget varer 14 minutter og kan høres her.
Arly Christensen
i Indvandrerbladet SAMSPIL, dec 2001:

"Læsere af denne bog føres vidt omkring i dens 33 artikler, der spænder fra et rids af skolens historie over artikler om sprogpædagogik, dansk som fremmedsprog, integrationsbegrebet, indvandrere og deres relationer til erhvervsliv og til massemedier."

"... indeholder en mangfoldighed af indfaldsvinkler. ... selvskreven til anskaffelse på alle sprogcentre og som julegave til mange blandt de 2000 sproglærere."

Læs hele anmeldelsen her

   
        FORORD
Ole Stig Andersen     Indvandrerundervisningens landskaber
   
    1 DEMOKRATI
Peter Villads Vedel     Sprogpolitik og integration
Ole Gay     Hverdagslæring - Selvorganisering
René Mark Nielsen     Indvandrernes Aftenskole, et historisk rids
Celal Deveci     En lærende organisation
   
    2 ERHVERV
Jan Hjarnø     Indvandrerne og den moderne storby
Heine Sveistrup Jensen     Et (inter)nationalt erhvervspotentiale
Gitte Karlshøj Olsen     Et Harem i Danmark
Inger-Marie Dyrholm     Projekter i undervisningsministeriet
   
    3 COMPUTER
Peter Molbæk Hansen     Sprog og computere
Annette Lorentsen     IT-støtte til nye former og mål i sprogundervisningen
Lone Ambjørn     Forskningsbasering og procesorientering
i den computerstøttede sprogundervisning
René Mark Nielsen     Computerne på Svanevej
   
    4 KLASSEN
Behrooz Arvanaghi     Dansk for voksne
Mogens Rukov     Alt har en dramaturgi
Ted Pappas     Hvad betyder ordene?
Ulla Gudnason     Forsvar for sproglaboratoriet
Lars Skov     Danskprøverne
Gitte Østergaard Nielsen     Fleksible læringsmiljøer
Steen Allan Christensen     Dansk udtale
   
    5 SPROGET
Jørgen Rischel     Den mærkelige danske udtale
Jane Kabel     De slaviske kursisters sproglige bagage
Christel Tarber     Verden set med somaliske briller
Madjid Allaoua     Lidt om berberisk set fra dansk
   
    6 INTEGRATION & IDENTITET
Frans Gregersen     Danskundervisning i et multikulturelt samfund
Christian Horst     Den nationale dannelse og de flerkulturelle samfund
Helen Krag     Mindretal med og uden rettigheder
Mesut Zilan     Hvorfor jeg skrev en kurdisk-dansk ordbog
Mikael Rothstein     Kulturmøder
Klavs Bondebjerg     Vandpiberne på Finsensvej
   
    7 MEDIER
Erik Valeur     Når medierne går til angreb!
Mustafa Hussain     Integration, magt og massemedier
Flemming Røgilds     David Letterman og de etniske minoriteter
Leif Lønsmann     Flere fremmede, tak!


sitetæller

 

Home
Forsiden

 

BABEL

  >

INDVANDRERE
UNDERVISNING

  >

Nye Traditioner

 


Kontakt

FreeFind

 

Türkçe
Türkçe

 

til top
© Ole Stig Andersen 3 jan 2002 (rev 29 jan 03)