TNLP

  <

ANMELDELSER
PSYKOLOGI


 

BABEL

 

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

   

okt 2003

Boganmeldelse

Helle Dyrting:

Fællesskabets Skjulte Kræfter
- En introduktion til TNLP

2003, Paludan
193 sider

Anmeldt okt 2003 af Ole Stig Andersen
i Danmarks Radio, P1 Morgen, "Fagbogen"


"Fællesskabets Skjulte Kræfter" hedder den fagbog vi i dag anmelder. Og, Ole Stig Andersen, hvad er det for nogle kræfter? For det bliver da ikke klarere af undertitlen: "En introduktion til TNLP" En introduktion til vaffornoget?

TNLP står for "Transpersonlig Neuro Lingvistisk Programmering". "Transpersonlig" er forfatteren Helle Dyrtings tilføjelse til NLP, som er en velkendt "retning" eller inspirationskreds inden for management og human resources og personlig udvikling og coaching og den slags moderne psykoting og undervisning.

NLP, kan du ikke lige oversætte det?

NLP er en bestræbelse på at forstå hvordan folks personlige oplevelse af verden er struktureret og hvordan man kan påvirke den.

NLP har efterhånden over tredive år på bagen, og har udviklet sig til en meget frugtbar gren af hele det psykiske cirkus. Der er udviklet et stort antal teknikker og betragtningsmåder ud fra de første NLP-iagttagelser. Og man støder på dem mange steder, nogle gange med betegnelsen NLP hæftet på, andre gange uden.

NLPs teknikker, formuleringer og konklusioner er blevet en del af hele det psykiske landskab, hvor et stort antal mennekser deltager i personlig udvikling, enten af egen tilskyndelse eller på arbejdspladsen eller i aktivering.

Opfinderne af NLP brugte grammatik til at analysere kommunikationsspecialister med. De analyserede forskellige berømte terapeuter, ud fra en rent grammatisk synsvinkel, i stedet for at høre på deres egne forklaringer om hvad de foretog sig. De prøvede at opsummere hvad gode terapeuter havde tilfælles, uden hensyn til deres egne teorier. Og de fandt at det de gode terapeuter havde tilfælles var deres behandling af sproget. Og det er deres beskrivelse af de gode terapeutiske sprogvaner der er kernen i NLP.

Det er derfor det hedder nLp - neuro-LINGIVISTISK- programmering.

Hvad er så det "transpersonlige", Helle Dyrting har tilføjet?

Ja, hun beskriver i bogen hvordan hun har arbejdet med NLP i mange år, og det er rigtig nok et utrolig virkningsfuldt sæt af teknikker, værktøjer, som det hedder i jargonen. Og bogen er på en måde endnu en lærebog i NLPs grundlæggende trossætninger.

Men de virkningsfulde værktøjet er kun rigtigt virkningsfulde over for individer, har Helle Dyrting erfaret. Der mangler noget i modellen? Hvad er det for en træghed der findes i organisationer, som gør at de stritter mod forandring?

For at forklare det tager hun en af de modeller for personligheden som er udviklet inden for NLP og overfører den på familjen, samfundet, virksomheden.

I bunden har vi de fysiske omstændigheder, hvor er du, så følger hvad gør vi, hvad kan vi, hvad er vigtigt for os, og i toppen identitet.

Denne model overføres nu på organisationene, og det der svarer til identiteten i individietes top er "Ånden",

Det er denne metaforiske brug af en af NLKPs personlighedsmodeller hun kalder transpersonlig.

Der er en vis religiøs klang over ordet "Ånden"?

Ja, det synes jeg også. Der er ellers ikke antydning af religion i traditionel forstand i Helle Dyrtings TNLP, men hele hendes grundmodel for psyken og for virksomheden er balance, hun mener det gør ondt på folk, hvis de ikke er kongruente, dvs i balance, og de bliver inkongruente, utrygge, når virksomheder kommer ud af balance. Men virksomheder kan hjælpes ud over deres træghed, hvis man forstår at folk søger tilbage mod ligevægten som noget naturligt.

Det er en vaskeægte religiøs harmonitankegang, der ikke har meget at gøre med den rå rene iagttagelse, NLP blev bygget på. Det understreges også af forsideillustrationen som er en stor smuk krystal, som knytter an til det nyreligiøse New Age miljø som NLP er en del af.

Helle Dyrting har repareret på NLP, udfyldt en mangel, og den nye forståelse må gives et navn. TNLP er en slags branding af den variant eller det udvalg af NLP, det supplement som netop hun serverer.

Bogen er hendes beretning, og derfor også en slags dannelseshistorie. Den er også temmelig indforstået, skrevet til et NLP-miljø, og den er fuld af jeg'er og anden anstrengende fortrolig tale til læseren af typen
    "I skal nu en tur med ind i mit værksted 46"

For en udenforstående læser er det klart at Helle Dyrting "bare" har taget en personlighedsmodel og fortolket den ind på grupper og organisationer, ja selv hele samfundet vover hun at mene modellen dækker. Men derfor kan det jo godt være den kan inspirere nogen.


sitetæller

BABEL

>

ANMELDELSER
PSYKOLOGI

  >

TNLP


Kontakt

FreeFind
til top
© Ole Stig Andersen, okt 2003