Aleksander Nevskij

  <

ANMELDELSER
RUSLAND


 

BABEL

 

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

   

1 mar 2004

Boganmeldelse

Peter Mouritsen:

Aleksander Nevskij
- historien som våben

Søftendal, nov 2004
101 sider. illustreret
kr 160,-

Anmeldt af Ole Stig Andersen
i Danmarks Radio, P1Morgen, "Fagbogen", 1 mar 2005
Anmeldelsen kan høres her:
Den varer ca 5 minutter og kræver RealAudioPlayerHistorien er ikke bare en neutral beretning om fortiden. Historikere udvælger og vinkler deres stof, så det ikke bare fortæller om fortiden, men også om deres samtid. Nogle gange fortæller det mere om samtiden end om det historiske emne. Historien er et redskab for den politiske kamp. Historien er en fortælling der vil forme nutiden (og fremtiden). Et drastisk eksempel anmeldes her af Ole Stig Andersen.
I tiden op til Anden Verdenskrig gravede det sovjetiske propagandaapparat en obskur middelalderfyrste frem og ophøjede ham til national-ikon, til brug i konkurrencen med naziTyskland.

Sovjetstyrets brug, design, vinkling og iscenesættelse af den gamle kriger er emnet for Peter Mouritsens lille bog om Aleksander Nevskij. Han har i detaljer studeret hvordan Aleksander-Nevski-figuren skiftede karakter i den officielle russiske historieskrivning, alt efter de politiske retningslinjer myndighederne udstedte. "Historien som våben", hedder bogen, meget passende, til undertitel.

På valdemarernes tid, for 7-800 år siden, var Aleksander Nevski fyrste i byen Novgorod der ligger i det vestlige Rusland små to hundrede kilometer syd for Skt Petersborg. Han var vassal under mongolerne der dengang herskede fra Østersøen til Stillehavet.

Novgorod lå i udkanten af det mongolske rige, så Nevski havde en vis frihed til at forfølge sine egne lokale interesser. Det gjorde han ved skiftende krige og alliancer med sine vestlige naboer, estlændere og andre, som tillige var ikke-kristne. Disse folkeslag blev samtidig angrebet vestfra af den Tyske ridderorden og den danske konge, som begge drev korstog med plyndring for øje.

I 1400-tallet konstruerede munke i den russisk-ortodokse kirke en helgenberetning om Nevski. Han blev set som den rette tros forsvarer mod den indtrængende katolske vranglære vestfra og de mongolske horder østfra. En særlig rolle spillede det berømte salg på Cud-søens is, hvor de katolske korsfarere i deres tunge rustninger sank igennem isen.

Nevskij blev ophøjet til helgen, og som mange andre kirker rundt omkring, hedder fx den russiske kirke i København "Aleksander Nevski-kirken".

Sovjetstyret havde ingen brug for en helt der forsvarer den ene form for kristendom mod den anden. Men i 1930'erne fik man brug for en folkelig, patriotisk myte der handlede om en anden fjende, tyskerne. Og her viste Aleksander Nevski sig brugbar. Han havde jo vundet det berømte salg på Cud-søens is, hvor tyskerne i deres tunge rustninger sank igennem isen.

Mouritsen er historiker, og han har særligt øje for hvordan den officielle historiske videnskab fuldt og helt spændes for den politiske vogn. Kommunistpartiets centralkomite udsteder retningslinjer og akademiske historikere på stribe beskriver Nevskij - og for en stor dels vedkommende opfinder de ham, finder på - som det er opportunt. Fx er krumspingene omkring den kendsgerning at Nevski var mongolernes skatteinddriver, herlig læsning.

Blandt mange barokke detaljer i denne beretning er den mest barokke måske dokumentationen af hvordan markedsføringen af Nevskis heroiske sejr over tyskerne blev neddæmpet i årene fra Sovjetunionens pagt med naziTyskland i 1939 og genoptaget i fuld skala efter det tyske angreb i 1941.

En særlig fremtrædende rolle spiller Eisensteins berømte film om Nevskij, som Mouritsen analyserer i detaljer. Det propagandistiske indhold er slående, fx med de panser-og-plade-formummede tyske riddere over for de russiske bønder med åbent ansigt under Nevskijs ledelse - ikke guddommeligt inspireret som i middelalderkrøniken, men med indsigt i historiens nødvendighed. Sine steder har filmen mindelser om kendte billeder af Lenin. Eisensteins Nevskij låner af Lenins aura og beskrives som en forløber for ham.

Historisk spin er selvfølgelig hverken en russisk eller kommunistisk specialitet, vi kender også rigeligt til historiske myter nuomdage og i vores ende af verden, der vinkles og markedsføres i politisk øjemed. Erindringskampen, kampen om den rette beskrivelse og det rette udvalg af hvad der en gang skete, af vores arv og hvem vi derfor er, spiller en vigtig rolle i de fleste af verdens konflikter.

Peter Mouritsens glimrende bog er instruktiv som eksempel på hvad den slags kan drives til i en diktaturstat med informationsmonopol, og den er tillige aktuel, nu hvor et fornyet nationalistisk Rusland, med talrige ikke-russiske mindretal, står over for festlighederne i anledning af 60-året for sejren over naziTyskland i "Den Store Fædrelandskrig".

Gad vide om Nevski kan skifte ham igen?


sitetæller

BABEL

>

ANMELDELSER
RUSLAND

  >

Nevski


Kontakt

FreeFind
til top
© Ole Stig Andersen, 1 mar 2005