Stalin

  <

ANMELDELSER
RUSLAND


 

BABEL

 

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

   

13 jun 2005

Boganmeldelse

Bent Jensen:

Stalin
- en biografi

Gyldendal, 2005
350 sider

Anmeldt af Ole Stig Andersen
i Danmarks Radio, P1Morgen, "Fagbogen", 13 juni 2005
Anmeldelsen kan høres her: (varighed 5'02)
Den varer ca 5 minutter og kræver RealAudioPlayer"[De] var gennemsyret af en forestilling om at være udvalgte; at være på historiens side; at have ret over for andre og derfor også have ret til at anvende alle midler mod modstandere for også at få ret."
Denne karakteristik kunne nok gælde en hel del forskellige politiske bevægelser og statsmagter. Her er den hentet fra en ny bog om Stalintiden som Ole Stig Andersen anmelder.
Efter Sovjetunionens fald er mange arkiver blevet åbnet, og dét har medført en strøm af nye bøger der beskriver og nyvurderer hvad det var der skete i dén forfærdelige periode. Det er mindre end et halvt år siden at Sebag Montefiores kæmpe-Stalinbiografi udkom på dansk, og nu kommer så professor Bent Jensen med bogen "Stalin - en biografi", noget mindre i omfang, men til gengæld noget bredere i sit sigte.

Stalin regerede Rusland enevældigt i et kvart århundrede til sin død i 1953. I hans tid gennemførte den russiske stat den ene uhyrlige forbrydelse efter den anden som kostede mange millioner mennesker livet.

Der blev organiseret hungersnød i det sydlige Rusland og Ukraine, der blev oprettet et gigantisk system af slavelejre over hele imperiet som opbyggede Ruslands industri, hele folkeslag blev deporteret til Centralasien, folk blev arresteret på må og få for opdigtede forbrydelser, tortur var en fast del af retsplejen, og store dele af den kommunistiske elite, Stalins kolleger, blev udryddet ved iscenesatte skueprocesser. Planøkonomien - som Bent Jensen med fuld ret foretrækker at kalde kommandoøkonomien - var så ødelæggende, at vi den dag i dag, 50 år efter Stalins død, stadig kan se dens katastrofale følgevirkninger i de lande kommunisterne kontrollerede, i form af fattigdom og organiseret kriminalitet. Videnskaben var også under partiets og ideologiens kontrol, også her med ødelæggende konsekvenser.

Bogen giver et glimrende overblik over Rusland under kommunismen, denne lange række af forbrydelser af verdenshistorisk format, gennemført med en helt ekstraordinær foragt for menneskeliv og menneskelighed. I toppen af dette system sad Stalin, der selv kaldte sig "en slags zar", da han skulle forklare sin gamle analfabetiske mor, hvad det var for en stilling hendes søn havde.

Bent Jensen præsenterer også nogle overordnede forståelsesrammer. Fx at kommunismen slet ikke -- som her hævdet af Stalin og siden af mange historikere -- er en fortsættelse af zartidens autoritære og hensynsløse russiske statsorden. Nej, kommunismen, "partistaten", udgør et radikalt brud med russisk tradition, først og fremmest på grund af bruddet med kristendommen.

For kommunismen er selv en religion, skriver Bent Jensen. Det synspunkt har meget for sig, men han udfolder det desværre ikke. Han PÅSTÅR det jævnligt bogen igennem, men præsenterer kun svage tilløb til at dokumentere det, som fx i et afsnit hvor han åler partiets interesse for "renhed" som ér et klart religiøst begreb. Men ellers bliver det ved påstanden. Når nu dette synspunkt er så gennemtrængende i bogen, havde det været rart med lidt mere dokumentation og analyse.

Det er Bent Jensen magtpåliggende at kommunisttiden ses som en historisk parentes, dukket op nærmest ingensteder fra. Kommunisternes brutalitet og menneskeforagt ikke var en fortsættelse af den traditionelle russiske stats adfærd, de udgjorde et brud med russisk tradition.

For Bent Jensen er årsagen til den sovjetiske tragedie først og fremmest ideologisk. Han gør flere steder udfald mod dem der mener at Stalin perverterede Lenins program. Nej, Stalin var en direkte fortsættelse af et barbari som allerede Lenin satte i system. Og det er i hvert fald helt korrekt.

Det er selve den utopiske idé og samfundsplan, der i Bent Jensens øjne er skurken. Det er marxismen der er årsag til Sovjettidens forbrydelser. Til tider tager det karakter af noget der ligner et hævntogt. Stalinismen uden for Sovjet spiller ellers ikke nogen større rolle i Bent Jensens beretning, men danske kommunister får deres sag for. Denne Stalin-biografi er sandelig versioneret efter danske forhold.

Udover at handle om den tid de handler om, handler historiebøger også altid om nutiden. Og det er netop denne historiebogs moderne ærinde at advare mod marxisme og anden utopisk tankegang. Det er en voldsom tillid til tankens kraft, Bent Jensen her demonstrerer. Den kan man dele eller ej, men hans supplerende teori er svært at tage alvorligt. Den bliver ikke fremsat direkte men afslører sig i diverse karakteristikker og bemærkninger om at Stalin og kredsen omkring ham var ubelæste kriminelle fra Kaukasus.

Bent Jensen trækker overhovedet ingen forbindelser mellem de institutioner der blev skabt i Stalintiden og det system der i dag hersker Rusland, som styres af Stalins terrororganisation par excellence, det hemmelige politi, som i dag hedder FSB, men vel er bedst kendt under det tidligere navn KGB. Der har aldrig været et retsopgør i Rusland mod denne fascistiske organisation, hvis ledere i dag er i fuld gang med at føre Rusland tilbage til autoritært, centralt styret politidiktatur.

Det klarer de fint uden at være ideologiske kommunister, hvad der fuldstændig undgår Bent Jensens opmærksomhed eller i hvert fald interesse. For ham er Stalintidens forbrydelser en slags tidslomme, forårsaget af en blanding af marxisme, ondskab og kaukasisk afstamning, en vurdering der er i samklang med udbredte synspunkter i den russiske befolkning. Hvor videnskabelige de er, er vist en anden sag.

Men det kan man jo bare se bort fra, og tilbage står en veloplagt og nødvendig indføring i kommunisttidens forbrydelser.


sitetæller

BABEL

>

ANMELDELSER
RUSLAND

  >

Stalin


Kontakt

FreeFind
til top
© Ole Stig Andersen, 13 jun 2005