Urum

  <

SPROG
RUSLAND

  <

BREVKASSEN


 

BABEL

 

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

   

14 nov 2004

BREVKASSEN

Spørgsmål sendes til osa@olestig.dk.
De besvares (måske) af
Ole Stig Andersen
Ole Stig Andersen

TYRKISKTALENDE GRÆKERE
i RUSLAND, UKRAINE og GEORGIENFørst og fremmest tak for en interessant hjemmeside, som jeg først lige har opdaget! Da jeg er meget interesseret i sproglige mindretal og har lavet flere kort, samt en oversigt over disse, skriver jeg til dig.

Min henvendelse skyldes sproget urum, som vel nok er det europæiske mindretalssprog, jeg har fundet færrest informationer om. Det eneste jeg ved er; at urum tales af etniske "grækere" i Georgien og Ukraine, men at mange er flygtede til Grækenland. Sproget er et tyrkisk sprog, nærmest beslægtede med krimtatarisk (i følge Geonative).

Kan Du fortælle mig mere om dette sprog/befolkning??

Søren Rasmussen
5. nov 2004


Urum = Græker = Rom

Urum er et tyrkiskagtigt ord der betyder græker. Det bruges i exSovjets Sortehavsegne (Ukraine og Georgien) om og af flere forskellige befolkningsgrupper med græsk rod som har det til fælles at de taler en slags tyrkisk, men er ortodokse kristne og opfatter sig selv som grækere.

Urum udtales med tryk på anden stavelse, det er dér informationen ligger. Tyrkiske sprog undgår helst at lade ord begynde med "r", så de indsætter en støttevokal. Fjern dén og du har "Rum". (Før engelsk fik rigtig indflydelse i Tyrkiet, hed radio "iradyo".)

"Urum" betyder altså Rom, dvs det Andet Rom, Konstantinopel, vore dages Istanbul, som i over tusinde år (333-1453) var Romerrigets hovedstad. Her var hovedsproget græsk, og ikke latin som man vist almindeligvis tror.

Ordet "Rum" brugtes bredt i den muslimske verden om den vestlige stormagt Romerriget og dermed også om hele Anatolien. I bredere forstand betyder Rum derfor også "Vesten". Siden de talte græsk, betyder Rum desuden "græker".

{Den berømte sufimystiker Mevlana kendes bedst under navnet "Rumi". Han var perser, født i Afghanistan og kom aldrig tættere på Grækenland end Konya midt i Tyrkiet, hvor han levede og arbejdede, deraf tilnavnet "Rumi": "Romeren", "Grækeren", "ham fra Anatolien", "ham vestfra".}

Urum i Georgien = Tyrkisktalende kristne fra Anatolien

Det er ved at være tusinde år siden tyrkerne erobrede Tyrkiet, men landets kristne græsksprogede befolkning eksisterede selvfølgelig fortsat. Så sent som 1921-22 blev et par millioner tyrkisk- og græsktalende, kristne og muslimer, tvangsforflyttet/udvekslet mellem Tyrkiet og Grækenland.

Gennem århundrederne skiftede nogle befolkningsgrupper i Anatolien sprog, fra græsk til tyrkisk, men beholdt deres græske kristendom. Det er dem der kaldes "urum". Andre beholdt også deres græske sprog, de kalder sig "romaios". (De fleste skiftede både religion og sprog, men det er en anden historie.)

I 1700tallet inviterede den georgiske konge disse anatolske kristne til at bosætte sig i Georgien. Både græsktalende (romaios) og tyrkisktalende (urum) ortodokse kristne fra Tyrkiet udvandrede, især til Tsaka-provinsen.

De georgiske efterkommere af disse anatolske urum og romaios er nu i færd med en udvandring til Grækenland (og Rusland!), som gør at Tsaka er blevet udpeget som muligt nyt hjemsted for meskheterne.
      Meskheterne er tyrkisktalende muslimske georgiere fra Akhaltsike-provinsen som blev deporteret til Centralasien i november 1944. Efter en pogrom i Ferganadalen i Uzbekistan 1993 flygtede mange tusinde meskheter til Rusland, især til Krasnodar-regionen lige nord for Kaukasus. Her diskrimineres de groft af de lokale russiske myndigheder der vil presse dem til at rejse bort igen, mens de georgiske myndigheder forsøger at forhindre deres tilbagevenden til Georgien som de har været forvist fra i 60 år.

Urum i Ukraine = Tyrkisktalende grækere fra Krim

De antikke grækere grundlagde mange kolonier rundt langs Sortehavets kyster, helt tilbage fra før 500 fvt. Adskillige byer på halvøen Krim, der i 1954 blev en del af Ukraine, kan føre deres historie så langt tilbage. Dette årtusindgamle græske befolkningselement blev med århundreders mellemrum opdateret med yderligere græske/ortodokse indvandringer.

Efter den mongolske erobring kom de grækere der var bosat på Sortehavets nordlige kyster, altså på Krim og i Sydukraine, under det Krimtatariske khanat der var en lokal muslimsk, tyrkisktalende stormagt fra 1400-tallet til det sidst i 1700-tallet blev erobret af Rusland. Krim var et mangkulturelt samfund, foruden tatarer og grækere var der fx også jødiske og armenske mindretal. Det gjaldt for både grækere, armeniere og jøder at de i stort tal overtog den krimske variant af tyrkisk ("krimtatarisk") men bevarede deres religion. De grækere der skiftede til tyrkisk, kaldes "urum", dem der blev ved græsk "romaios".

I 1783 fik Rusland reel kontrol med Krimkhanatet og begyndte straks på den flytten rundt på folkeslagene som prægede mange regeringers politik på den tid. (Det var også sidst i 1700-tallet de anatolske kristne blev inviteret til Georgien.) Rusland tvangsforflyttede/pressede/lokkede/betalte Krims urum til en slags prærieopdyrkningsprojekt nord for det Azovske Hav, en 3-400 km øst for deres hjemegn, hvor de grundlagde et antal bebyggelser i omegnen af byen Mariupol. Her fandtes ved seneste tælling (i 1989) 45.000 urum. De har længe været i fuld gang med at skifte deres bedagede krimske variant af tyrkisk ud med moderne ukrainsk og især russisk.

Den dag i dag udgør Ukraine udpræget en mosaik af afgrænsede etniske grupper som resultat af de russiske despoters skiftende folkeplanlægning og deportationer, grækere her, armeniere der, kosakker, polakker, tyrkere, jøder og sigøjnere hisset, ligefrem svenskere i en enkelt landsby, Gammalsvenskby, svejtsere i en anden. Længere oppe i Rusland blev der importeret kartoffeltyskere, nogle af dem kom endda via Danmark. Det hele minder meget om den europæiske kolonisering af Nordamerika som fandt sted på samme tid.

Urum i Centralasien

Den 18. maj 1944 blev hele den krimtatariske befolkning, flere hundrede tusinde mennesker, deporteret til Uzbekistan og gik næsten i glemmebogen. Men de var der jo stadig, bare langt hjemmefra, så at sige. Derfor findes en stor del af den krimtatariske, og dermed den urumske ekspertise i dag i Centralasien. Aleksandr Garkavets fra Almaty i Kasakstan har i mange år samlet etnografiske og sproglige iagttagelser fra de resterende urum - folkeminder som unge urum intet kender til nu om dage - og søger international støtte til at få disse dyrebare arkivalia overført til mere holdbare lagringsmedier. Aleksandr Garkavets har også studeret en anden etnisk gruppe fra Krim, armenierne, der også havde skiftet til tyrkisk, men havde bevaret deres variant af kristendommen.
Adresse: Aleksandr Garkavets, Center for Eurasian Studies "Desht-i Qypchaq" (CESDQ), qypchaq@usa.net

Folketælling og Identitet

Russiske folketællinger har aldrig hørt om folkeslaget "urum". Siden deportationen i 1944 kender de heller ikke mere begrebet "krimtatar". Ved den sidste folketælling i Sovjetunionen - 1989 - udgjorde "grækerne" XXX % af befolkningen, de fleste af dem bosat i delstaterne Ukraine og Georgien, som nu er selvstændige lande, sådan da.

I Ukraine var de omkring 100.000. Tallene fra Georgien har jeg ikke.

Tyrkisk, Krimtatarisk, Krimsk, Urum

Den mongolske erobring af det meste af Eurasien i begyndelsen af 1200-tallet kaldes mongolsk fordi herskerne var mongoler, men hovedparten af krigerne var tatarer, og de talte tyrkisk. Og med dem spredtes det tyrkiske sprog til mange befolkninger, så vi i vore dage finder forskellige slags tyrkisk i en bred stribe ned over landkortet fra Kina, Sibirien, Kazakhstan, Kirgisien, Uzbekistan, Afghanistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Iran, Azerbajdjan, Russisk Kaukasus, Tyrkiet, Grækenland, Makedonien, Kosovo, Serbien, Bulgarien, Moldavien, Rusland, Tatarstan, Bashkortostan. Foruden indvandrere til mange andre lande, fx Danmark.

Man kan diskutere hvor forskellige disse tyrkiske sprog egentlig er. Deres forskelligheder har kun haft en 1000 år at udvikle sig i. Dét er ikke meget mere end de skandinaviske sprog har haft til at blive forskellige i, og dansk, norsk og svensk ligner dog stadig hinanden en del. Det samme gør tyrkiske sprog, selv om de har spredt sig over et meget større område.

Nogle af disse sprog har (haft) en stats eller en religions opbakning, og har derfor en mere eller mindre standardiseret form, mens andre er "dialekter", lavstatusbefolkningers lokale og ikke skrevne sprog.

Urum er sådan en dialekt der har været isoleret fra resten af krimsk i over 200 år. I videnskabelig forstand er det selvfølgelig et sprog for sig, og bør studeres som sådan, ligesom bornholmsk fx. Men i samfundsmæssig sammenhæng er det et døende sprog, hvis det overhovedet skal regnes for et selvstændigt sprog. Hvis det 'bare' er en dialekt af krimsk, er det alligevel truet: Krimtatarisk selv, der havde en blomstrende litteratur i et halvt årtusinde, overlever kun knap.

Nu mangler vi så bare at en græsknationalistisk forsker kigger på de russiske græsktalende grækere, altså romaios, og opdager varianter af græsk der ikke mere kan forstås af vore dages grækere. Om de så vil kalde det græsk, eller et nyopdaget (men gammelt) græskagtigt sprog, er snarere en politisk end en videnskabelig beslutning.sitetæller

BABEL

>

RUSLAND
SPROG

>

BREVKASSEN

>

Urum


Kontakt

FreeFind
til top
© Ole Stig Andersen, 14 nov 2004 (rev 11 nov 05)