Historien

  <

Loch Ness

  <

MEDIER
SKOTLAND


 

BABEL

 

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

   

Hvordan LOCH NESS UHYRET Blev Til

FOREDRAG: Loch Ness Uhyret - et medieskabt Monster
Foreslå dine rettelser, præciseringer og tilføjelser her
30erne - 40erne - 50erne - 60erne - 70erne - 80erne - 90erne - 2000
1933 forår Den nye landevej langs Loch Ness' nordbred bliver færdig. Den går fra Inverness over Drumnadrochit til Fort Augustus. Man har ryddet træer og buske langs en stor del af vejen, efter sigende for at udskyde udgifterne til fremtidig vedligeholdelse. Pludselig er søen blevet til at komme til, og til at se ud over.
  14. apr På vej hjem fra Inverness ad den nye vej ser forpagterparret på Hotel Drumnadrochit, Mr & Mrs John MacKay, et usædvanligt stort dyr plaske rundt ude i vandet i flere minutter.
  2. maj "Sært syn på Loch Ness - Hvad var det?" lyder overskriften til en artikel i The Inverness Courier. Avisens lokale korrespondent i Fort Augustus, Alex Campbell, beskriver McKayernes syn, uden dog at afsløre historiens kilde.
    Avisens redaktør synes ikke at så stort et dyr kan nøjes med at blive kaldt Dyr, så han døber det Monster.
    Campbells artikel udløser en stormflod af beretninger om et stort og mærkeligt dyr i Loch Ness. Campbell selv er blandt dem. Han har sit første møde med Uhyret et år senere, midt i maj 1934. Siden har han set det 17 gange.
  22. juli Ægteparret Spicer er på vej hjem til London efter en bilferie i Skotland. Pludselig vralter en stor krop med et aflangt hoved hen over vejen foran dem og ned i søen. Dyret er et par meter højt og en 8-9 meter langt. Det er den første i agttagelse af Nessie på land.
    En måned tidligere har Spicers været inde og se den nye film King Kong hvor der optræder nogle kæmpende fortidsøgler på land.
  11. aug En elektroingeniør Palmer ser uhyrets hovede stikke op af vandet i en halv time. Det har et par udvækster på hovedet, ligesom følehorn.
  okt Historien om Uhyret i Loch Ness når uden for Ness området. Nessie bliver omtalt i Skotlands landsdækkende avis, The Scotsman. I december når den Englands store aviser, og derfra resten af verden. Selv det ærværdige The Times dækker Nessiehistorien en tid. Avisen The Daily udlover en dusør for det første foto af Nessie.
  nov Rupert T. Gould kommer til Loch Ness. Han er en pensioneret flådeofficer, radiomand og utrættelig indsamler af sære kendsgerninger og uforklarede fænomener. I 1930 har han vakt en del opstandelse med en bog der argumenterer for at der er søslanger i verdenshavene.
    Gould snakker grundigt med alle øjenvidner og samler beretningerne i en bog året efter. Han konstaterer at de mange forskellige beretninger stemmer mere eller mindre overens selv om de er blevet forvrænget af aviserne. Dyret har pukler, kroppen ligner en kæntret båd, det er i bevægelse, både med og uden skumsprøjt, og lejlighedvis ser man en mere eller mindre lang hals med et lille hoved.
    Gould konkluderer at der er kommet en søslange ind i Loch Ness.
  6. dec Avisen Daily Record trykker det første foto af Uhyret liggende i vandoverfladen. Det er taget af en lokal mand, Hugh Gray. Det bliver undersøgt af fagfolk fra Kodak, der siger god for dets ægthed. Det er meget svært at sige hvad det er der er på fotoet og det har været diskuteret meget heftigt. Det er sløret og der er falsk lys og skygger på billedet, men det er det første. Der skal meget god vilje til at se at genstanden på billedet er et søuhyre. Men hvad er det så?
  21. dec Londonavisen The Daily Mail kan triumferende meddele: "Loch Ness Uhyret eksisterer - er ikke en historie" og "Uhyrets fodspor - afstøbninger taget". Avisen har hyret en storvildtjæger, Marmaduke A. Wetherall, til at lede efter Nessie. Sammen med fotografen Gustave Pauli har han undersøgt søens bredder og hurtigt fundet friske spor fra et kæmpestort dyr.
  julen Loch Ness er blevet det populæreste turistmål for bilister i hele Storbritannien. En repræsentant fra Automobile Association fortæller om en lejlighed hvor 200 biler holder ved vejen langs søen, og et større cirkus bryder ud hver gang nogen peger på et eller andet.
    Monsterjagt er på mode, og alle hotellerne på egnen har fulde huse, også MacKays Hotel Drumnadrochit! Anden juledag danner bilerne på udkig efter Uhyret en 30 km lang kø på vejen mellem Inverness og Fort Augustus. Søen er knap 40 km lang.
     
1934 3. jan Der er taget afstøbninger af de spor Daily Mails storvildtjæger har fundet, og de er sendt til videnskabelig bedømmelse i London. Skandalen er stor da British Museum erklærer at sporet stammer fra en flodhest. Og ikke nok med det: "højre bagben af en udstoppet flodhest, muligvis ikke fuldvoksen." Og det er kendt at der faktisk har været sådan en flodhestefod på Loch Ness egnen. Den var udhulet og tjente som paraplystativ på et hotel. Daily Mail er skandaliseret, og The Times holder helt op med at skrive om Nessie.
  jan To dage før jul har Malcolm Irvine optaget de første levende billeder af Nessie, en 16 mm smalfilm. Der er noget i vandet, men hvad, får stå hen. Klip fra filmen bliver brugt i den første spillefilm der udnytter Nessiehistorien. "Søens hemmelighed" hedder den.
  feb Byrådet i Inverness beslutter at skære udgifterne til reklame for byen ned med en tredjedel, på grund af den gratis publicity Uhyret giver.
  1. apr Kirurgen Robert Kenneth Wilson er taget til Loch Ness for at fotografere fugle. Pludselig ser han hovedet og halsen af et stort dyr rejse sig over vandet et par hundrede meter ude. Det kan også være halen af en odder der er ved at dykke, eller bare en gren der stikker op af vandet. Men det kán også ligne et uhyre med lang hals og lille hovede. Wilson får fremkaldt fotoet og det bliver trykt i avisen Daily Mail. Han ønsker ingen belønning og ingen offentlighed om sin person.
"Kirurgens foto" er til dato det hyppigst genoptrykte billede af Nessie.
    Grundige fototekniske analyser har mange år efter fastslået at billedet er arrangeret.
    Wilson dør i Australien i 1969. Nogle kilder siger at han kort før sin død tilstod at billedet var en forfalskning, andre benægter dette. Man skal måske bemærke datoen, 1. april. Og så det forhold at Wilson var gode venner med Daily Mails uheldige storvildtjæger. Så det antages at han arrangerede "kirurgens foto" som en slags hævn for den forsmædelige afsløring af vennens bedrag.
  sommer Ved Loch Ness' bred bliver der bygget et stort bur til det Monster man snart regner med at kunne fange.
    Sir Edward Mountain organiserer en overvågning med et par dusin lønnede mænd i flere uger. Det bliver til mere end 20 iagttagelser af Nessie. Men mændene får udbetalt bonus for hver gang de ser uhyret, og da man indser hvad det kan føre til, bliver bonusudbetalingerne standset, og mændene får ikke mere øje på Nessie.
    Sir Edwards folk tager nogle fotos af et eller andet ubestemt i søen der offentliggøres i flere Londonaviser i aug-sep 1934.
    De optager også en film der bliver vist for Linné-Selskabet i London. Tilskuerne er voldsomt uenige om hvad det mon er filmen viser. Næsten alle taler om et eller andet væsen der har forvildet sig ind i søen fra havet. Man snakker om søslanger og svaneøgler. Skeptikerne foreslår fugle, ål, oddere og sæler eller - mere eksotisk - krokodille, haj, blæksprutte, hval.
    Cirkus Bertram Mills i London udlover 20.000 pund for et levende eksemplar af Uhyret. De tegner en forsikring hos Lloyds for det tilfældes skyld at der virkelig skulle dukke én op med dyret.
    Der fremsættes drastiske forslag til løsning af mysteriet, som at skyde dyret, eller at tømme søen for vand, komme gift i vandet eller sende elektrisk strøm igennem det!
    Den slags ideer får det skotske parlamentsmedlem Sir Murdoch McDonald til at forlange Nessie totalfredet.
     
1936 1. nov Aviserne Sunday og Daily Mail kan igen offentliggøre fotos fra en film der viser Nessie.
     
1937   Der ses flere monstre sammen, og også babymonstre.
     
1938 dec Ud for Madagascars kyst fanges et eksemplar af en fisk som man ellers kun kender fra forsteninger der er 60-70 mio år gamle. Siden har man fanget flere, og den blå fisk, som den kaldes (Latimeria på latin), er det bedste bevis på at et dyr man troede uddødt, har vist sig at leve den dag i dag. Hvorfor så ikke en svaneøgle der også skal være uddød for 60-70 millioner år siden?
     
30erne - 40erne - 50erne - 60erne - 70erne - 80erne - 90erne - 2000
1940   Nazisternes propagandaminister Josef Goebbels skriver i Hamburger Illustrierte at Nessie er pure opspind, opfundet af britiske turistinteresser.
    Lignende anklager lyder fra Sovjetunionen.
     
1941   En italiensk avis hævder at Loch Ness Uhyret er blevet dræbt under velgennemførte italienske luftangreb på Storbritannien.
     
1942   Times beretter at en over 7 meter lang brugde, en slags haj, er fundet ved søens bred.
     
1943 sommer Et britisk flådefartøj rapporterer om skader efter et sammenstød med Nessie. Episoden bliver først offentliggjort 30 år senere.
     
1947   Adskillige fremtrædende borgere i Inverness står frem og tilstår at de har set Uhyret. Det anslås at ialt 1.000 mennesker her set det siden 1933.
     
30erne - 40erne - 50erne - 60erne - 70erne - 80erne - 90erne - 2000
1950   Lægen Constance Whyte begynder at skrive om Nessie.
     
1951 14. juli Lachlan Stuart, en lokal landarbejder, tager et foto af tre mørke pukler ude i vandet. Dyret har en lang hals med et lille hovede, fortæller han, men fotoet viser kun de tre pukler. Billedet offentliggøres i The Scottish Daily Express og sætter en ny lavine af Nessie aktivitet i gang.
    Billedanalytikere har siden vist at fotoet må være taget på så lavt vand at det ikke kan være noget særlig stort dyr. Hvis de tre pukler overhovedet hører til samme dyr, hvad mange betvivler.
    Mange år senere fortæller Stuarts arbejdskammerat Taylor Hay at de konstruerede billedet ved at pakke tre halmballer ind i noget presenning og smide dem ud på lavt vand.
  26 sept BBC holder en halvanden times TV-retssag om Nessie. Blandt de indkaldte vidner er Lachlan Stuart og Maurice Burton fra British Museum.
     
1952 29 sept Indehaveren af hastighedsrekorden på land, John Cobb, vil også sætte hastighedsrekord til vands. Det skal ske på Loch Ness. Hans jetdrevne speedbåd Korsfareren bliver slået til pindebrænde mens den farer afsted med 330 km i timen. Der står en mindesten oppe ved landevejen ud for det sted Cobb blev dræbt.
    Der gisnes om hvad Cobb kan have sejlet imod. Nessie måske? foreslår nogle.
     
1954 2 sept Båden Rival 3 foretager ved et rent tilfælde den første ekkolodsmåling der tyder på at der er noget stort i søen i ca 165 meters dybde. Man vender tilbage for at studere genstanden nærmere, men den er ikke til at finde igen. Deraf kan man ikke udlede at uhyret ikke findes, men derimod at det kan bevæge sig.
    Få dage senere foregiver en anden fiskerbåd at have fanget Nessie på sit ekkolod. Men det er rent bedrag.
     
1955 29 juli Bankdirektør MacNabb skal lige til at fotografere den romantiske Urquhart borgruin da han bliver omærksom på noget stort og mørkt der bugter sig ude i søen. Han trykker på knappen og hans billede er blandt de mest genoptrykte. Det viser nemlig både den skønne ruin og den mystiske Nessie på samme billede. Men det er bare et par sorte striber ude på vandet der fortolkes som dyrets pukler. Det kunne lige så godt være et kølvand efter en båd der forlængst er forsvundet ud af syne.
    MacNabb offentliggør først sit foto tre år senere.
     
midt i 50erne Klostret i Fort Augustus ved søens sydende har 30.000 gæster om året. Deres brochure om Nessie udkommer i 4. udgave.
     
1957   Lægen Constance Whyte udgiver en bog om Nessie med titlen More Than a Legend, Mere end et Sagn. Det er denne bog der giver afsæt til den senere Nessie-forskning.
    Hvor man tidligere forestillede sig Nessie som et enkelt eksemplar der havde forvildet sig ind i Loch Ness, så taler Whyte om en bestand af dyr der har levet i søen siden istiden. Hun konkluderer at der er tale om svaneøgler.
     
1958   H. L. Cockrell sejler ene mand ud i kajak en nat med en lygte og et kamera. Han har heldet med sig og får taget et billede af en stor genstand der farer lige mod ham og er lådden.
    Bandirektør P. A. MacNabb afslører at han har taget et billede af Nessie tre år tidligere.
    Nogle drengespejdere laver en Nessie af træ og lærred og narrer en del mennesker.
    Man finder en stor fod med kløer. Den ligner på enhver måde en krokodilles.
    Og så optræder Nessie som radioaktiv kæmpefortidsøgle i en skrækfilm hvor hun forlader sin sø og truer London.
    Den italienske journalist Gasparini hævder at det er ham der har opfundet Nessie. Han gjorde det i begyndelsen af august 1933, siger han. Han er åbenbart ikke klar over at historien allerede begyndte tre måneder tidligere, den 2. maj.
     
1959 2. okt Den 26årige brandmand Peter O'Connor bebuder i avisen Sunday Times at han vil slå Uhyret ihjel. Sammen med andre naturelskere vil han sejle ud på søen i kano, bevæbnet med maskinpistoler og harpuner og bomber. Det sørger myndighederne dog for ikke sker.
    Dr Denys Tucker må forlade sin stilling på British Museum of Natural History efter at han offentligt har udtalt at det Spicerparret så 26 år tidligere, godt kan passe med hvordan en svaneøgle ville bevæge sig på land.
     
30erne - 40erne - 50erne - 60erne - 70erne - 80erne - 90erne - 2000
1960 april Flyingeniøren Tim K. Dinsdale tager den til dato bedste film af Nessie i bevægelse, bare seks dage efter at han er ankommet til søen. Der går 10 år før det lykkedes ham at spotte Uhyret igen.
    Dinsdales film vises første gang i BBC i juni 1960. Sidenhen bliver den vist igen og igen på TV verden over når talen falder på Loch Ness Uhyret
    Dinsdale vier hele sit liv til Nessie. Ved sin død i 1987 har han iværksat ialt 56 ekspeditioner efter Nessie. I løbet af 27 år ser han dyret to gange.
  16 juni Peter O'Connor sejler ud sammen med en ven og fotograferer Nessie på kun 22 meters afstand. Billedet offenliggøres i Scotsman Weekly. Det ligner måske en skildpadde; hals og hovedet falder næsten i et med baggrunden. Det kunne også ligne en stor oppustet plastikpose. Hvad nogle tror det er.
  sommer En studenterekspedition fra universiteterne i Oxford og Cambridge sender dykkere ned i søen for at lede efter Nessie. Og de foretager undersøgelser med ekkolod. To år senere vender de tilbage og foretager sonarmålinger.
    Den kendte klovn Beppo dykker i søen og hævder at en fangarm greb fat i hans ben. Vandet er koldt og han må indlægges på hospital.
    BBC prøver forgæves at mobilisere den britiske flåde til at deltage i eftersøgningen efter Nessie.
     
1961   Zoologen Maurice Burton fra British Museum of Natural History har været velvilligt indstillet over for tanken om et uopdaget dyr i Loch Ness, men nu udgiver han en bog, Det Sky Uhyre, hvor han giver en stribe naturlige forklaringer på de iagttagelser folk har gjort, blandt andet at det kunne dreje sig om vegetation der flyder rundt, båret oppe af forrådnelsesgasser.
    Tim Dinsdale udgiver sin første bog om Uhyret, Han er sikker på det ér der.
     
1962   Avisen the Observer støtter en ekspedition der leder efter Nessie.
    Loch Ness Phenomena Investigation Bureau oprettes. Blandt stifterne er Constance Whyte og Verdensnaturfondens formand, Peter Scott, og det skotske parlamentsmedlem David James. Bureauet skal formidle information om hvad det er der er i søen og selv sætte undersøgelser i gang. I de følgende ti år, indtil 1972, organiserer Loch Ness Investigation ekspeditioner hver sommer.
    Søen iagttages og der fotograferes. Der foretages også observationer fra luften. Det sker i svæveplan for at Nessie ikke skal blive jaget væk af støjen.
    I oktober afsøger Loch Ness Investigation søens overflade ved nattetide ved hjælp af kraftige militære lyskastere. Det tager 24 frivillige 14 dage.
     
1963 juni Loch Ness Investigation lader søen overvåge i 14 dage af 10 kameraer fra morgen til aften. Resultatet er en diset film.
     
1964 sommer Loch Ness Investigation overvåger søen med to kameraer fra maj til oktober. Der er frivillige fra mange lande blandt observatørerne. De ser ingen Nessie, men en tilfældig turist optager en smalfilm der måske viser Nessie.
    Roy P. Mackal, biolog og professor i biokemi i Chicago, kommer til Loch Ness for at deltage i jagten. Han vil forsøge at skyde dyret med en indretning der ikke skal dræbe det, men bare tage en prøve af dets hud, så man kan udsætte det for biologiske undersøgelser. Men han kommer ikke på skudhold af dyret.
     
1965 15. juni Den øverste chef for kriminalpolitiet i det skotske Højland og øerne, Ian Cameron, ser Nessie. Væsnet ligner nærmest en hval eller en kæntret båd, og Cameron er overhovedet ikke sikker på det er et dyr. Han har kun set væsnet denne ene gang, men i de følgende små 40 år er inspektør Cameron et af de øjenvidner der hyppigst optræder i medierne.
    Loch Ness Investigation sætter det helt store maskineri i gang. Hovedkvarteret består af en håndfuld campingvogne ved søens bred, lidt syd for Urquhart Slotsruin. Det indeholder kontor, opholdsrum, soveværelser og køkken, og der er både indlagt telefon og elektricitet. Der er også et museum for turisterne. Foruden den faste overvågning af søen monterer man kameraer på biler, så man hurtigt kan komme så tæt som muligt på en eventuel Nessie.
    Det år forsøger man sig med infrarød film, og med undervandsfotografering. Man sætter også fælder med lokkemad ud for at fange dyret.
     
1967   Udgiverne af det amerikanske leksikon World Book Encyclopedia giver en halv million kr til Nessieudforskningen. Og de skotske myndigheder lægger 20.000 oveni, på grund af undersøgelsernes værdi for turismen.
     
1968   F. W. Holiday udgiver bogen Den Store Orm i Loch Ness. Ian Cameron har skrevet kapitlet om den gang i 1965 han så "noget". Holiday har den teori at der er tale om en orm, ikke en søslange, men en rigtig orm, bare kæmpe. Og på et af de gamle fotos kan han endda se at dyret er leddelt, ganske som en orm.
  28. aug Birmingham Universitet foretager målinger med en ny type sonarudstyr og får en genstand på skærmen der er ca 50 meter lang og 30 meter høj, måske alligevel FOR stor til at være Nessie. En fiskestime er nok mere sandsynlig.
     
1969 maj Loch Ness Investigation er et tilløbsstykke og man har rigeligt med frivillige der gerne vil kigge ud over søen i timevis, mens de venter på at Nessie skal vise sig. Ved hjælp af ekkolod kortlægger man søens konturer.
    Foruden Loch Ness Investigation undersøger Birmingham Universitet og New Yorks Akvarium og TVstationen ITN og avisen Daily Mail søen med sonar, både fra bredden og fra både. Der rapporteres om mulige kontakter med noget stort der bevæger sig i dybet.
  21. maj En 29årig amerikaner, Dan Scott Taylor, har selv bygget en 7 meter lang ubåd af glasfiber. Den er gul, hvad der minder folk om Beatles' sang om A Yellow Submarine. Taylor og hans ubåd kommer til Loch Ness hvor planen er at ubåden skal opspore Nessie og forsøge at tage en prøve af den med Mackals pil. Den gule undervandsbåd sejler rundt i søen i tre måneder. Den ser ikke noget til Nessie.
    Men man finder det hidtil dybeste sted i Loch Ness, over en kvart kilometer nede (260 m).
    Filmselskabet Mirich laver filmen Sherlock Holmes' Privatliv og bygger en model af Nessie af træ og lærred. Modellen er 20 meter lang, 5 meter høj og vejer over tre ton. Til at flytte modellen rundt i søen, lejer filmselskabet forskningsundervandsbåden Pisces. Men modellen kan ikke tåle flytteriet og går til bunds.
    Det er den fjerde film Loch Ness Uhyret spiller med i.
  juli Det britiske Overhus har en mindre debat om alle disse undersøgelser af Loch Ness mon kan skade dyret.
  sommer Disney har et hold ovre at lave en dokumentarfilm om Nessie. De vender tilbage året efter og laver yderligere optagelser.
  sommer Tre unge mænd finder en mærkelig knogle og kontakter avisen Daily Mail som er i gang med sine egne sonarundersøgelser. Folkene fra Loch Ness Investigation konstaterer straks at det ikke har noget med Nessie at gøre, men fotos er allerede løbet verden rundt da det viser sig at en blåhval på et museum i Yorkshire mangler en del af underkæbebenet. De unge mænd nægter alt og sagen henlægges.
  sommer Nessie optræder i en episode af TV-serien "Helgenen" med Roger Moore.
  16. aug Det rapporteres at en båd er stødt sammen med et uhyre, ikke i Loch Ness, men i Loch Morar, mindre end 100 km sydvest for Ness. Morar er endnu dybere end Ness, men meget mindre. Måske er der en underjordisk kanal mellem de to søer? Og måske er Nessie i den ene sø når man kigger efter hende i den anden?
    Plattenslageren Frank Searle slår sig ned ved søen, og begynder et par år senere at producere en strøm af fotos og iagttagelser af uhyret.
  29. dec Pressebureauet UPI meddeler at Nessie er blandt de ti hyppigste forespørgsler til Encyclopedia Brittannica. De andre ni er seksualundervisning, våbenrestriktioner, forurening, narkotika, rumfart, studenteroprør, mad fra havene, den arabisk-israelske krise og den store depression i 30erne.
     
30erne - 40erne - 50erne - 60erne - 70erne - 80erne - 90erne - 2000
1970 23. maj Kameraovervågningen af søen fortsætter med højprofessionelle 35 mm kameraer. Der bliver bygget en lille havn ved Loch Ness Investigations hovedkvarter, så man er parat til at sejle ud og kigge nærmere på enhver Nessie der måtte vise sig. Man ser også Nessie, men billeder bliver det ikke til.
    Sonarundersøgelserne fortsætter.
  14. juni Kenneth Wallis flyver ud over søen i sin enmandshelikopter (en såkaldt autogyro, sådan en man kan spænde på ryggen, kendt fra James Bond film). Han overvåger også Loch Morar fra luften.
  juli Aviserne diskuterer om forureningen kan have dræbt Nessie, siden man ikke kan finde hende. I en dansk avis - gæt selv hvilken - bliver det til overskriften: "Nessie død af lort". Samme dag bliver Nessie set to gange.
    Robert Rines fra Academy of Applied Science i Boston begynder at eksperimentere med sonar. Rines er sagfører, men har en baggrund som fysiker, og han har et hold af forskellige slags videnskabsmænd med sig til Loch Ness
     
1972 1. april Der er fundet et underligt dødt dyr på stranden ved Foyers. Et hold fra den zoologiske have i Yorkshire undersøger kadaveret. Er det Nessie? Nej, heller ikke denne gang, det er en død sæl, ifølge en kilde. En anden siger det var en død elefant. Historien er allerede gået verden rundt da den bliver afsløret som aprilsnar.
    Loch Ness Investigation nedlægges på grund af pengemangel og måske også modvilje fra de lokale myndigheder.
  8. aug Rines' Academy of Apppplied Science er ude på søen med et meget sofistikeret udstyr, et undervandskamera med automatisk blitz. Det er bygget af en af Jacques Cousteaus medarbejdere. Når man ser noget påfaldende på sonarudstyret, kan man straks fotografere genstanden.
    Pludselig flygter alle fisk og en stor genstand dukker op på sonaren. Og man filmer. Rines lader filmen fremkalde hos Kodak i USA. Men billederne er mudrede og man sender dem til computerforstærkning der kan fjerne støj fra billedet og gøre det klarere og tydeligere. To computerforstærkede billeder viser noget der godt kunne ligne en luffe eller en finne på et stort dyr, fx en svaneøgle.
    1. november 1972 offentliggøres de forbedrede billeder, men de overbeviser ikke skeptikerne. De originale negativer er forsvundet.
  21. okt Frank Searle har fået nyt fotoudstyr og tager tre billeder af dyret - stor krop, lang hals, lille hoved - der går verden rundt.
     
1973   Under stor fanfare og mediebevågenhed ankommer en japansk ekspedition. Man venter sig meget af den avancerede japanske teknologi og effektivitet, men de finder intet.
    Præsten i landsbyen Dores, Donald Omand, foretager en djævleuddrivelse af Nessie og alle hendes gerninger fra en båd, mens han stænker søen med vievand.
     
1974   Frank Searle slår sig ned ved stranden ved Foyers og kalder sig Loch Ness Information Centre. Han sælger fotografier og postkort og et foredrag på kassettebånd. Han fremstiller uden sammenligning de bedste billeder af Nessie. Han begynder også at udgive et Nyhedsbrev som ofte ligger i fejde med de andre Nessie-fans.
    Rip Hepple grundlægger Ness Information Service og udgiver et Nyhedsbrev hver anden måned. Det anses i modsætning til Frank Searles for at være seriøst.
    Adrian Shine er en naturinteresseret trykkeriejer der kaster sig over Nessie. Hans udgangsunkt er at der nok IKKE er noget usædvanligt i søen og det vier han sit liv til at vise.
    Shine tegner og bygger et undervandsobservationskammer som han prøver i Loch Morar hvis vand er langt klarere end Ness'. Her kan han sidde nede på søens bund og kigge op mod vandoverfladen. Men der øjnes ingen Morag, som Nessies eventuelle kusine kaldes.
     
1975   Adrian Shine og et hold studenter undersøger forgæves Loch Morar for uhyrer ved hjælp af både med gennemsigtig bund.
    Tim Dinsdale udgiver Water Horse Project.
  20, juni Det samme kamera der havde taget billederne af lufferne i 1972 bliver sænket ned i søen ud for Urquhart Slotsruin hvor det tager et billede hver 75. sekund.
    Nr 726 af disse billeder er det der bedst af alle illustrerer forestillingen om Nessie som en svaneøgle. Man ser den massive krop med en lang hals og den diamantformede luffe. Der er noget yndefuldt over det kornede undervandsfoto.
    Billede nr 1071 viser en klump i vandet som bliver beskrevet som Nessies knortede hoved, med åbent gab. Andre mener at det nok snarere er en træstub. Dagen efter videofilmer en af Nessieforskerne en rigtig træstub til sammenligning, og på nogle af billederne ligner den faktisk Nessies "tudsehoved" noget så skuffende.
    Robert Rines og Peter Scott får trykt en artikel om Nessieforskning i det ansete naturvidenskabelige tidsskrift Nature.
  dec Peter Scott giver uhyret det videnskabelige navn Nessiteras rhombopteryx. Det betyder "Vidunderet fra Ness med den diamantformede finne".
    Men ved at bytte om på bogstaverne kan man lave det om til "Monster hoax by sir Peter S" . Hoax betyder svindelnummer. Men minsandten om ikke Rines kunne bytte om på bogstaverne en gang til og få "Yes, both pix are monsters - R. Altså "Ja, begge billeder er monstre - underskrevet R.
  dec Der skal holdes et videnskabeligt møde om Nessie på Edinburg Universitet, men det aflyses fordi nogle aviser lækker billeder. På pressemøder og i udtalelser strides forskerne for og imod Nessie.
     
1976   New York Times og TVselskabet NBC tilbyder at finansiere Rines' undersøgelser, mod at få eneret på historien.
  dec National Geograhic laver en fotoserie fra Loch Ness. Med på deres hold er Robert Ballard, manden der senere var med til at finde Titanic.
  dec Tim Dinsdale udgiver bogen "The Leviathans".
  dec Roy Mackal udgiver bogen "Loch Ness' Uhyrer".
     
1977 maj Anthony Shiels med tilnavnet Doc, tryllekunstner og psykisk medie, sætter sig for at kalde Nessie frem ved mentale kræfter. Det lykkes ham straks. Han tager det skamløst flotteste Nessie foto der er set, i farver stikker dyret sin lange tykke hals og det lille kompakte hoved op af vandet.
  juni National Geograhic udkommer med 22 siders beskrivelse af området omkring søen hvor Nessie spiller hovedrollen.
  sept En videnskabelig konference samles i Tokyo for at undersøge nogle fotografier og tegninger af et kæmpemæssigt dødt dyr som den japanske fiskerbåd Zuiyo-maru har fået i nettet i april måned. Konferencen konkluderer at der ikke er tale om noget kendt dyr. Kommentatorer lægger til at det jo kunne være en svaneøgle.
    Frank Searle udgiver sin bog: "7 Års Søgen Efter Uhyret".
     
1979   Robert Rines og The Academy of Applied Science planlægger at bruge delfiner i jagten på Nessie. I delfinariet i Miami er to delfiner blevet trænet med små kamaraer med sonarudløser, og meningen er de skal gennemsøge søen og fotografere Nessie.
    Dyrevenner protesterer voldsomt mod dette projekt. De frygter der skal ske delfinerne noget. Men desværre dør det ene af dyrene før ankomsten til Loch Ness og man beslutter at opgive projektet.
    Drumnadrochit Hotel opretter The Official Loch Ness Monster Exhibition, hvor man kan se fotos og genstande fra Nessie-jagten.
     
engang i 70erne   British Bacon Curers' Federation prøver at fange Nessie med deres bacon som madding. Baconen bliver trukket hen over søens overflade af en varmluftballon. Tanken er at dyret skal bide i den lækre bacon og blive hængende. Men vinden får ballonen til at styrte ned på en mark ved søen.
     
30erne - 40erne - 50erne - 60erne - 70erne - 80erne - 90erne - 2000
1980   Sciencefictionforfatteren Arthur C. Clarkes "Mysterious World" trawler verden tynd og kigger på talrige mysterier, deriblandt Nessie og andre søuhyrer. Både TV serien og bogen er en kæmpesucces verden rundt. Serien er blevet vist på Discovery.
     
1982 jan Constance Whyte dør.
    Adrian Shine danner Loch Ness Bureau, der lægger ud med at lave sonar målinger med et nyt udstyr. En række ejendommelige ekkoer måles.
  juni Et Goodyear luftskib fører videnskabsmænd og monsterjægere ud over søen så de kan kigge efter dyret fra luften uden at larme.
     
1983 jan Loch Ness Bureau eksperimenterer med sonar for at se hvordan de forskellige ting der er i søen bliver gengivet på apparatet: fisk, grene, sten, søens skrænter, grænser mellem vandlag af forskellig temperatur osv.
    144 ekkolodssendere bliver lagt ud i Urquhart Bay af to amerikanske ingeniører. Tilsammen kan de danne et billede af alle genstande over 3 meter. De er også klar til at skyde pile mod Nessie så man kan få en prøve af dyrets hud eller kød.
    Frank Searle forlader Loch Ness. Han kaster sig over skattejagt nu.
    Binns udgiver sin bog "Loch Ness Mysteriet Løst". Det er den anden bog der afviser at der skulle være noget særligt dyr i søen.
     
1985   Adrian Shine og hans gruppe undersøger søens dyre- og planteliv og måler strøm og temperaturer.
  sept En Wellington bombemaskine der styrtede ned i søen under Anden Verdenskrig, bliver hævet fra en dybde af 230 fod.
     
1986   Henry Bauers bog "Loch Ness Gåden" udkommer. Bauer er professor i kemi ved et universitet i Virginia, USA. Han benytter lejligheden til at diskutere videnskabens natur. Hvad er videnskab og hvad kan man forvente sig af videnskaben.

    Steuart Campbell udgiver: "Loch Ness Uhyret: Beviserne". Campbell er arkitekt og en troende skeptiker der også har skrevet bøger hvor han afviser UFOer og Kristi Genopstandelse. Han gennemgår minutiøst og detaljeret de forskellige øjenvidneudsagn, fotos, film og målinger. Han afviser dem alle sammen enten som fejlfortolkede iagttagelser af søen eller som bevidste bedrag.
     
1987   Der gives tilladelse til at opdrætte fisk på søen.
    Årets bedste legetøj kåres. Det er et spil hvor man skal finde Nessie ved at bruge det eksisterende bevismateriale.
    I forbindelse med et møde om Nessie på Skotlands Nationalmuseum i Edinburg, rygtes det at Lachlan Stuart skal have indrømmet at hans 36 år gamle foto er et falsum.
  9.-10. okt En flåde på 19 skibe sejler samtidig - arm i arm så at sige - fra den ene ende af den smalle sø til den anden og scanner den tværs over hele dens bredde med Lowrance sonarudstyr. Året før har man holdt en slags generalprøve med 10 både.
    Operation Deepscan lokker et enormt presseopbud til. Biler, motorbåde og helikoptere sværmer omkring søen. Hele øvelsen koster 12 mio kroner.
    Det er ikke meget Uhyre der kommer på billederne, kun nogle tvivlsomme kontakter og så en del oplysninger om bundens udseende og mængden af fisk i søen. Den er så forsvindende at den umuligt ville kunne holde selv en lille bestand af fiskeædende svaneøgler i live.
  14. dec Nessiejagtens grand old man Tim Dinsdale dør, 63 år gammel. Han har ledt efter Nessie i 27 år og har set noget to gange.
     
30erne - 40erne - 50erne - 60erne - 70erne - 80erne - 90erne - 2000
1991   Steve Foltham forlader sit arbejde i Sydengland for at lede efter Nessie på fuld tid. Han slår sig ned ved Loch Ness i en gammel biblioteksbus som han har indrettet til bolig. Han bor stadig med videokameraet parat ved søens bred, i landsbyen Dores hvor han lever af at fremstille små Nessiefigurer og sælge dem til turisterne. Han har endnu (1999) ikke set noget, men han er overbevist om at Nessie ér der.
  18 juli En stor gennemgribende undersøgelse af søens økologi sættes i gang. Det er agtede akademiske institutioner der står for disse undersøgelser. Loch Ness er endelig kommet ind i den videnskabelige varme. Men kun søen. Uhyret, Nessie, er næsten forsvundet af syne.
     
1992   På dansk udkommer Palle Vibes detaljerede og underholdende bog "På Sporet af Loch Ness Uhyret". Den har udgjort en del af grundlaget for denne oversigt.
     
1995   Kredsen omkring Hotel Drumnadrochit udgiver en video om uhyret. Den vises som løbende film på Den Officielle Monster Udstilling, og den kan også købes på VHS. Den vises med mellemrum på Discovery.
     
1999 maj Politiinspektør Ian Camerons søn,Willie Camerons Loch Ness pr-firma, der har kontor på Hotel Drumnadrochit, opstiller et webkamera der filmer ud over søen ved Urquhartbugten. Folk over hele verden kan nu sidde ved deres computer og deltage i Nessie-jagten. Det giver snart resultat. Nessie spottes af et par hjemme i deres stue i Galveston i Texas.
31. aug Loch Ness UhyretDanmarks Radios P1 bidrager til Loch Ness Myten med en radiodokumentar som kan høres her (varighed 55 minutter): "En Uhyrlig Historie".
Medvirkende: Lilly Donald, Steuart Campbell, Adrian Shine, Ian Cameron & Willie Cameron.
(Tilrettelæggelse: Ole Stig Andersen, Teknik: Jesper Tholl)

30erne - 40erne - 50erne - 60erne - 70erne - 80erne - 90erne - 2000
2003 juli Den tyske filminstruktør Werner Herzog vil lave en film om Loch Ness Uhyret. Optagelserne går i gang i slutningen af juli.


sitetæller

BABEL

>

SKOTLAND
MEDIER

>

Nessie

>

Historien


Kontakt

FreeFind
til top
© Ole Stig Andersen, 31 aug 1999 (uploadet 13 sep 2002, rev 20 nov 2003)