BABEL

 

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

   

SPROGPOLITIK

  >

Dialekt

10 mar 2001

Et Sprog er en Dialekt der har en Hær (og en Flåde)

Der er ingen problemer med at afgøre om dansk og engelsk er to varianter af et og samme sprog, eller to forskellige sprog. De er indbyrdes uforståelige, derfor er der tale om to sprog.

Men hvad med dansk og norsk? De er indbyrdes forståelige, er de så ét sprog, og ikke to?

Om et sprog er et "selvstændigt" sprog eller en dialekt kan ikke kun afgøres ved hjælp af forståelighedstesten. Der er også en sociologisk, en politisk dimension.

Dansk og norsk er i høj grad indbyrdes forståelige, men alligevel er der tale om to sprog fordi der er to statsmagter og to befolkninger der opfører sig som om der er tale om to sprog.

Forholdet mellem engelsk og scots kan sammenlignes med forholdet mellem dansk og norsk, hvad forståelighed angår, Men ikke hvad hær og flåde angår. Derfor er Scots ikke et selvstændigt sprog i almindelig forstand. Havde Skotland bevaret sin politiske selvstændighed, havde sprogets status været ganske anderledes.

Den tysk-jiddische sprogforsker Max Weinreich formulerede i 1945 det meget citerede metafor (på jiddisch):

"A shprakh iz a diyalekt mit an armey un a flot"

i artiklen Der yivo un di problemen fun undzer tsayt. ("Yivo" og vor tids problemer)
i tidsskriftet Yivo-bleter 25.1.13.


Og i vore dage:

Et Sprog er en Dialekt med en Missionærsitetæller