Arabisk

  <

ALFABETER

  <

SPROG
RELIGION


 

BABEL

 

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

   

28 nov 1994

DET MUSLIMSKE ALFABET
'Den Store Bog'

NAVNET det 'arabiske' alfabet, har forledt mange mennesker til at tro at folk taler arabisk i alle de lande der bruger dét alfabet. Jeg har ofte hørt folk opfatte tyrkisk, kurdisk, persisk og pakistansk som en slags arabisk, simpelthen på grund af den fælles tro. Men det er ikke sproget muslimer har til fælles, men netop troen, og med dén bogstaverne (med visse undtagelser).
Sprog skrives som oftest med det alfabet deres 'Store Bog' er skrevet på, dén bog der organiserer et folks, et samfunds verdensbillede, fx Koranen.
   Med et andet navn kunne man vel ikke ligefrem undgå den almindelige sammenblanding, men man kunne da i hvert fald præcisere den rette sammenhæng. Så hvorfor ikke kalde det for det muslimske alfabet? Det ér trods alt Islams historiske kulturelle indflydelse der er fælles for samtlige de sprog der bruger det arabiske alfabet.
   Sprogligt derimod er de omtrent så forskellige som sprog kan blive. Fx er persisk og pakistansk indoeuropæiske sprog i familje med dansk. Og ovre i Kina er der tyrkisktalende muslimer (uigurer) der skriver med det muslimske alfabet.

ARABISK ER et af verdens helt store sprog. Det er officielt sprog i mere end 20 lande, og minoritetssprog i mange flere. I Danmark har over 10.000 mennesker arabisk som modersmål. Andre 10.000 kommer fra lande der har arabisk som nationalsprog. Det er et af FNs seks officielle sprog (de øvrige fem er engelsk, fransk, kinesisk, russisk og spansk).
   Arabisk er over 150 millioner menneskers modersmål, hvoraf vel 3/4 er 'etniske' arabere. Den resterende fjerdedel udgøres af forskellige andre folkeslag hvis oprindelige modersmål har mistet funktionsdomæner til arabisk. Fx berbere i Nordafrika og tjerkessere i Jordan.
   Desuden er arabisk vidt udbredt som fremmedsprog og religiøst sprog for alverdens muslimer, op omkring en milliard mennesker. I Danmark bor der små 100.000 af dem.
   Det arabiske sprog og dets alfabets store indflydelse skyldes naturligvis Islam, Koranen er åbenbaret på arabisk. Der ér direkte muslimer der mener at Vorherre til tid og evighed skulle have en særlig forkærlighed for netop dette sprog, sådan som det taltes på den arabiske halvøs vestkyst i midten af det syvende århundrede. Og dé opfatter det nærmest som en slags forringelse af Ordet, når Koranen oversættes til andre sprog.

DER ÉR ALTSÅ ganske gode grunde til at kalde dette alfabet for muslimsk. Det kunne man gøre med helt samme ret som man burde kalde det latinske alfabet for kristent, det kinesiske for konfuciansk, det kyrilliske for kommunistisk og de indiske for hinduistiske.
   Men denne løsning er ikke helt problemfri. Den vækker modstand hos mange, alene fordi den er uvant. Det kunne man nok leve med; værre ér det at den måske kan være stødende for troende muslimer, og det var jo ikke meningen.
   Og for ikke-troende, eller folk der tilhører andre religioner, kan det måske føles endnu mere generende at blive udnævnt til muslim, blot fordi man bruger dét alfabet ens sprog nu engang skrives med. Fx er der i hvert fald over 10 millioner arabere der er kristne. Og mange iranere er netop i Danmark fordi de ikke havde det særlig godt med den ekstremt intolerante variant (for nu at udtrykke det behersket) af Islam der hersker dér.

DE SPROG der i dag bruger det muslimske alfabet er selvfølgelig først og fremmest
De Tre Store: arabisk, persisk og urdu (pakistansk). Og De To Mindre: kurdisk (sorani) og afghansk (pashto).
   Men der er mange flere der hár brugt det.
   Under Stalins styre blev en lang række sprog (op mod et halvt hundrede) tvunget til at skifte over til det russiske alfabet, dels fra latin, og for de muslimske folkeslags vedkommende fra arabisk.
   Kommunisterne forsøgte også på anden måde at udrydde disse folks sproglige og religiøse identitet, bl a var der ikke meget papir til at trykke Koraner på og heller ikke mange mursten til at bygge moskeer med.
   Efter kommunismens sammenbrud har nogle af dé sprog skiftet alfabet én gang til, bl a skrives özbekisk nu igen med arabiske bogstaver. Men det er ikke alle de muslimske folkeslag der har skiftet. Kazakisk skrives stadig med kommunistiske bogstaver, og en del andre er gået over til de kristne, af flere grunde, hvoraf ingen har med kristendommen at gøre.
   Man skifter selvfølgelig af anti-russiske grunde, og da islamisk fundamentalisme ikke har nær samme grobund i de muslimske befolkninger i det tidlige Sovjet som visse andre steder i verden, har eliterne heller ikke ligefrem ønsket at lette en sådan eventuel udvikling. Endelig favoriserer de internationale forhold og den tekniske udvikling det latinske (dvs engelske) alfabet. Så sprog som tatarisk, krimsk, tjetjensk, azeri (azerbajdjansk) skrives nu med vores bogstaver.
   De 'sovjetiske' sprog har en særlig tragisk historie med idelige alfabetskift i dette århundrede. Nogle sprog har måttet skifte en fire-fem gange i dette århundrede. Så det kan næppe undre at flere af dem i dag lever en hensygnende tilværelse. Selv for de store sprogs vedkommende har russisk overtaget mange domæner, især de offentlige.

MEN HVORFOR skrives malajisk og tyrkisk, som tales af over 150 millioner muslimer så med kristne bogstaver? Forklaringen hér er også politisk.
   For begge disse sprog hár faktisk tidligere været skrevet med arabiske bogstaver. Men malajisk er skiftet under indtryk fra det hollandske og engelske kolonistyre, og i Tyrkiet blev det latinske alfabet indført af Atatürk i 1928 netop for at rive landet løs fra den muslimske verden og "vende dets ansigt mod Vesten".
   Et andet eksempel er somali, som også er en muslimsk befolkning. Somali skrives med latinske bogstaver, men det er kun en snes år siden dét blev indført; efter en større diskussion, før den tid var der (næsten) ikke noget somalisk skriftsprog overhovedet. (Somali hører i øvrigt også til samme sprogfamilje som arabisk, den afro-asiatiske, sammen med bl a hebraisk, berbisk og de etiopiske sprog.)

ENDELIG er der lige plads til at nævne det maltesiske kuriosum. Maltesisk er faktisk en dialekt af arabisk, omend suppleret godt op med italienske og engelske låneord, men malteserne er ikke muslimer. Og hér passer reglen om Den Store Bog så igen. På det kristne Malta skriver de deres variant af arabisk med kristne bogstaver!

Ole Stig Andersen
(Information, 28 nov 1994)


sitetæller

 

Home
Forsiden

 

BABEL

  >

SPROG
RELIGION

  >

Arabisk Alfabet

  >

evt

 


Kontakt

FreeFind

 

til top
© Ole Stig Andersen, 28 nov 1994 (uploadet 2000)