Dalby

  <

SPROGDØD

  <

SPROG
ANMELDELSER


 

BABEL

 

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

   

11 sep 1998

Sprogdød. Boganmeldelse

Andrew Dalby

Language in Danger

Allen Lane The Penguin Press, London 2002
329 sider, m kort

Anmeldt af Ole Stig Andersen
i Weekendavisen, 29 juli 2002

SPROGTAB, SPROGDØD, SPROGDRAB

Endnu en global katastrofe er ved at føje sig til dem vi allerede har vænnet os til: Sprogdøden. Eller sprogTABet, som Andrew Dalby, forfatteren af en ny bog om emnet, fortrækker at kalde fænomenet.

Ud af de 5-6.000 sprog der er i verden i dag, anslår de forsigtige at omkring halvdelen vil være fuldstændig ude af brug om 100 år, dvs at der forsvinder et sprog hver fjortende dag fra nu af. Og dét er bare en forsigtig bedømmelse. Mere pessimistiske beregninger anslår at så meget som 90% af verdens bestand af sprog er væk inden århundredet er omme.

Nu er det jo ikke alle der er enige i at dét ville være en katastrofe. Ville verden fx ikke være bedre stillet hvis der ikke var alle de sprog, men blot et enkelt? Ville mellemfolkelige uoverensstemmelser ikke nemmere kunne løses hvis der kun var ét sprog? Fx engelsk?

Ikke ifølge Dalby. Med "Langauge in Danger" vil han forklare hvorfor det globale Sprogtab er en katastrofe.

Det er det fordi vi mister muligheden for at undersøge hele den variationsbredde i sproglig struktur som alverdens sprog viser os, og dermed hvad de kan fortælle os om sindets og forstandens indretning. Men dét argument mener Dalby kun appellerer til lingvister og andre fagfolk.

Sprogene er det sted kulturernes viden om verden opbevares. Når sprog og kulturer forsvinder, forsvinder ikke bare deres viden om sig selv, men også deres kundskab om den verden der omgiver dem.

Den viden der bevares og videregives i hvert sprog er ikke blot et kulturelt monument, den indeholder også også en viden der kan være praktisk relevant for os. Det klassiske eksempel er de lægemidler vi har fået fra "indfødte kulturer". "Uden den medicin ville mange læsere af denne bog være døde", som Dalby så manende skriver.

Tabet af sproglig magfoldighed har åbenlyse paralleller til tabet af biologisk magfoldighed . Dyre- og plantearter er massivt i færd med at uddø, fordi deres levesteder indskrænkes eller forsvinder helt, eller fordi nytilkomne arter udkonkurrerer de gamle. Hvorfor dør sprogene? Det gør de af lignende grunde. Deres brugsområder, de domæner hvor de har hersket, indskrænkes eller forsvinder, og fremmede sprog fortrænger dem.

Forældre holder op med at lære børnene deres modersmål, fordi et andet sprog er til større gavn. De sprog der vinder i denne kamp, er stort set de nationale sprog, de sprog der har et statsapparat med skoler og massedier til deres rådighed.

Mange steder i verden suppleres dette økonomiske pres væk fra de små sprog med en direkte forfølgelse af dem, ofte voldelig. Sprog forsvinder ikke kun fordi de bliver ubrugelige. Sprog har fjender. Dalbys bog er fuld af eksempler.

Som rimeligt er når man taler sproglig undertrykkelse, bruger Dalby - der selv bor i Provence hvor fransk først fornylig er blevet det lokale folkesprog - en del plads på at beskrive den franske stats forfølgelse af indfødte sprog siden erobringen af det keltisktalende Bretagne i 1500-tallet. Og han gør det med citater der viser sprogudryddernes motiver og hvordan deres tankegang spredte sig i Europa. De ligner i forbløffende grad de argumenter vi i dag hører om hvorfor dette eller hint sprog bør modarbejdes her i Danmark.

Langt mere dramatisk er udryddelsen af de indianske sprog i USA. Den foregik med alle tænkelige midler. Specielt Californien vier Dalby et helt kapitel. Nybyggerne gik på jagt efter indianere, man købte og solgte dem som slaver, man påførte dem hungersnød, inficerede med vilje mennesker og afgrøder med sygdomme, kidnappede deres børn, og førte direkte krig mod dem, og udryddede hele stammer.

Det er kun omkring 150 år siden den amerikanske folkemordspolitik begyndte i Californien Ud af formodede 98 indianersprog er 45 helt væk, 17 sprog har højst en håndfuld talere tilbage, og de resterende 36 sprog tales kun af nogle få gamle mennesker. Ikke et eneste af de californiske indianersprog bruges i dag i daglig kommunikation.

Med sin detaljrigdom gør bogen meget for at beskrive fænomenet sprogdød for ikke-fagfolk. Den er ikke så overskuelig som David Crystals lille klassiker fra sidste år, "Language Death", tværtimod er den skrevet i en læs-derudad stil, fuld af detaljer og beretninger. Selv lister, som fx opregninger af verdens største sprog efter forskellige kriterier, refereres i løbende tekst.

Andrew Dalby er klassisk historiker og bibliotekar, og han har før skrevet underholdende bøger om krydderiernes historie og om luksus og frås i Romerriget. Han har også skrevet en af de senere års mange oversigter over verdens sprog: "Dictionary of Languages", en kleppert på 800 sider om 400 sprog.

Som klassisk filolog har Dalby en særlig vinkel på emnet sprogdød at byde på: Romerriget . Kan vi udlede noget fra latin og de sprog det erstattede 's skæbne, om hvad engelsks moderne dominans vil føre til?

På grundlag af de klassiske kilder giver Dalby et meget interessant og facetteret billede af hvordan den antikke verden opfattede sprog. Her er hvad klassikerne mente om sprog. Og talrige konkrete eksempler på hvordan latin fortrængte de andre sprog i Vesteuropa og hvordan det selv blev splittet op i de moderne romanske sprog, spansk, fransk osv

Kan dét sige os noget om hvordan det vil gå nuomdage, hvor engelsk fortrænger og påvirker alverdens sprog, som latin gjorde for 2000 år siden?

"Language in Danger" er ikke nogen optimistisk bog, tværtimod. Den dokumenterer hvad det er for en kulturel mangfoldighed vi er i færd med at miste. Og den har ingen bud på hvad vi skal gøre ved det.

sitetæller

BABEL

>

SPROG
ANMELDELSER

>

SPROGDØD

>

Dalby


Kontakt

FreeFind
til top
© Ole Stig Andersen, 11 sep 2002