Boykot fransk

  <

SPROG


 

BABEL

 

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

   

4 sep 1995

BOYKOT AF FRANSK

Undervisningsinstitutioner landet over aktionerer mod franskundervisningen
i protest mod Frankrigs forsøg på at sætte et nyt atomkapløb i gang

LANDETS uddannelsesinstitutioner har åbenbart taget statsminister Poul Nyrop Rasmussens manende opfordring i forrige uge alvorligt:
»Det er op til hver enkelt ... hvor man nu arbejder, at gøre op med sig selv, hvordan man kan bidrage til at protesten mod Frankrig bliver så klar som mulig.«

ALLEREDE HER ved skoleårets start har atom-boykotten af Frankrig nemlig bredt sig til skolerne.
Nu rettes aktionerne ikke længere mod vor kultureksport til Frankrig, nu er det selve hjertet i den franske kultur, det franske sprog, der udfordres. Foreløbig drejer det sig især om tre aktionsformer:

 • Både lærere og elever er direkte begyndt at boykotte franskundervisningen.
 • Planlagte studierejser til Frankrig aflyses.
 • Undervisningsplaner lægges om over en bred bank. Før handlede undervisningen om den franske kulturs historiske og aktuelle fortjenester. Nu handler den om den franske elites historiske og aktuelle forbrydelser.

  DET MEST DRAMATISKE udslag af aktionerne på skolerne er den direkte boykot af undervisningen.
  Dén kan få særdeles alvorlige følger for deltagerne. I værste fald kan det koste dem eksamenspapiret. Det Kgl Teater og Livgarden kunne nok leve med ikke at komme til Frankrig i denne omgang. Og for forbrugerne vil udvidelsen af den årelange boykot af franske film og popmusik til også at omfatte oste, biler og vine, heller ikke lave noget hul i maven. Man kan trods alt købe tilsvarende varer - og endda ofte bedre - fra andre lande.
  Men for de uddannelsessøgende stiller sagen sig noget anderledes. Undervisningsministeriet oplyser at alvorlig sygdom er den eneste gyldige grund til at udeblive fra undervisningen. Længere tids fravær kan direkte føre til bortvisning.
  Fransklærere der boykotter deres egen undervisning har lidt længere snor. Men de vil også ende med at blive opfattet som udeblevne uden gyldig årsag. Og altså hverken kunne få løn, understøttelse eller beholde deres arbejde.
  Men som én af de aktionerende siger: »Vi mennesker er nødt til at tage et ansvar. Og det gjorde det allerstørste indtryk på mig at læse vores statsministers ord som privatperson:
  »Du må se i øjnene at enhver mening, enhver holdning har sine omkostninger.«

  KILDER MED tilknytning til de højere uddannelser vurderer imidlertid over for Sprog at både skoler og centrale myndigheder i første omgang nok vil være tilbageholdende med straffeaktionerne.
  »Dels kan det være vanskeligt at skelne mellem boykot og sygdom eller andet tåleligt begrundet fravær, dels ønsker man lige at se tiden an«, forlyder det. For det er jo netop i disse dage boykotbevægelsen skal stå sin prøve.
  Hvis den franske regering fortsætter som bebudet og begynder at bombe sin polynesiske koloni i denne uge, vil boykotaktionerne enten snart høre op eller brede sig til en omfattende protest, vurderes det. Og hvis dét. mod forventning, skulle ske, kan man alligevel ikke anvende de gængse sanktionsmuligheder der først og fremmest er tænkt som en disciplinering af utilpassede enkeltpersoner.
  Hvad de aflyste studierejser angår, mere end antydes det at de »nok snarere« skyldes frygt for at den algierske borgerkrig skulle være ved at sprede sig til Paris’ jernbaner.

  MEN SKADER de aktionerende ikke deres egen karriere? Lærer de ikke mindre fransk, når de boykotter og besøger Rom i stedet for Paris?
  Dét er en HF-lærer, hvis navn er redaktionen bekendt, ikke så sikker på:
  »At tage afstand fra noget, er jo det modsatte af at være ligeglad.« siger hun. »Se bare på de antinazistiske demonstranter. Mon ikke de har sat sig betydelig bedre ind i nazismens teorier end de fleste af os andre?«
  Og de studerende der boykotter franskundervisningen på grund af atombomberne under Moruroa sidder ganske rigtigt i forskellige studiegrupper og læser fransk på livet løs, langt mere, faktisk, end de ville have gjort hvis de bare havde siddet et par sædvanlige ugentlige skoletimer af.
  Men det er ikke fransk grammatik der står i første række.

  DE STUDERER de samme emner man beskæftiger sig med i den del af franskundervisningen der endnu ikke er gået i direkte boykot - og det er stadig langt den største.
  Her er afskyen over for den franske elites hovmod ikke mindre end blandt de direkte aktionerende, men sammen med deres lærere har de valgt en mindre dramatisk måde at vise deres afstandtagen på: Over en bred bank er fagets vanlige hyldest af fransk historie, kultur og dagligliv afløst af vrede diskussioner af den franske politiks konsekvenser for andre folkeslags historie, kultur og dagligliv.
  Rundt omkring på landets franskkurser undervises der nu - på dansk og fransk - i Frankrigs radioaktive kolonipolitik i Polynesien, i landets autoritære politiske system, i det næsten totale fravær af folkelig indflydelse på fransk politik og forvaltning, den kendsgerning at selv brede politiske bevægelser i befolkningen er udelukket fra officiel repræsentation.

  ISÆR ER DET Frankrigs kolonihistorie der interesserer de aktionerende. Først og fremmest Polynesisen, selvfølgelig, men Frankrigs forbrydelser i Afrika i de senere år trænger sig også på.
  De studerer ikke bare Algeriet, der måtte lægge folk og land til det franske militærs første - atmosfæriske - atombomber, og som i dag lider under en borgerkrig med meget aktiv fransk deltagelse.
  Den franske elites nyere krigsforbrydelser bliver også studeret, fx sidste års massakrer i Rwanda, hvor den franskuddannede hutu-overklasse med ivrig fransk hjælp besluttede sig for at følge den franske revolutions lysende historiske eksempel og rent fysisk udrydde enhver anderledes tænkende, talende og udseende.
  Frankrigs gentagne bestræbelser på at forsyne Saddam Hussein med moderne atomteknologi, ligesom de generøst bevæbnede ham til krig mod landets mindretal og overfald på dets naboer, er også et emne som det aktuelle atomeventyr har fået skolefolk til at se nærmere på.

  MED DEN igangværende boykotaktion kan man ikke sige andet end at de højere uddannelser lever op til deres kritiske forpligtelser.

  Ole Stig Andersen
  (Information, 4 sep 1995)


  sitetæller

   

  Home
  Forsiden

   

  BABEL

    >

  SPROG

    >

  Boycot Fransk

   


  Kontakt

  FreeFind

   

  til top
  © Ole Stig Andersen, 4 sep 1995 (uploadet 2001)