Jørn Lund

  <

SPROG
DANSK

  <

ANMELDELSER


 

BABEL

 

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

   

30 dec 1993
Jørn Lund:

- med sproget som indsats

Gyldendal 1993

Anmeldt af Ole Stig Andersen
i Information, 30 dec 1993


En sprogpolitiker mild og god

Gyldendals Julebog 1993 er en samling essays af Jørn Lund, der er professor i dansk på Lærerhøjskolen.
    De 12 artikler spænder vidt inden for området sprog, emnerne rækker fra HC Andersen til husannoncer, fra videnskabelig terminologi til politikersprog, fra lissom til Oehlenschläger, fra skolens sprogundervisning til PH, fra managementjargon til norsk, fra EF til oplæsning.

Meget passende for en julebog lægger han ud med en hyldest til udenadslærte salmevers og julens øvrige ritualer og de “værdier der kan samle os”. Det er ikke her man skal lede efter kritiske bemærkninger om juleræset.
    I det hele taget er der en påfaldende venlighed over Jørn Lund, både hans skrivemåde og hans synspunkter. Det er ikke en kriger vi har her, snarere en munter og mæt altfavner, den gyldne middelvejs mand. Hyldesten til julens nostalgi er vist det mest provokerende i hele bogen. Man er lige ved at kunne kalde det kedsommeligt.
    Som når han fx opsummerer HC Andersens (manglende) kærlighedsliv således “Nogle mener, at hans digteriske aktiviteter kan betegnes som sublimering. Forklaringen er hverken nødvendig eller tilstrækkelig, men på den anden side behøver den ikke være forkert.”
    Eller som når han hylder den århundredlange danske dominans i Norge (uden naturligvis at gå ind for den), fordi den gav nordmændene en baggrund at tage deres sprog alvorligt på. Og dén Iver kunne vi godt misunde dem. Hvilket dog ikke skal hindre os i at trække på smilebåndet af den færøske sprogmand der går rundt og finder på nye indfødte gloser til erstatning for de mange fremmedord. Selv om det på den anden side var godt at HC Ørsted gjorde det samme i Danmark. Bare det ikke får os til at gøre lige sådan i dag.
    Sådan betragter den modne vismand overbærende folkenes råben og skrigen. Og modenhed og lignende udviklingsmetaforer spiller i det hele taget en fremtrædende rolle i Jørn Lunds beskrivelser af digterne og deres figurer. Sprogpolitikeren er også en dybdepsykolog i forklædning.

Men han vil nu gerne øve indflydelse alligevel.
    Knap halvvejs inde i bogen sker der et skift, vi ankommer til nutiden, og den venlige mand rynker brynene. Holdningerne er tydeligere, og skarpere formuleret.
    Det begynder med det essay der hedder “Sprog som pensum”, hvor der bl.a. falder næsten vrede ord om perioden 1970-90, dengang det på universitetet var muligt at aflevere opgaver i faget dansk om “Lystfiskeren i det kapitalistiske samfund”, og hvor eksamensbeviserne var “ofte rent ud sagt groteske”, en kendsgerning som fx indvandrerundervisningen har lidt hårdt under.
    I det samme essay formuleres det “rummelige sprogsyn” der kombinerer “digtningens livgivende favntag” med “sproglæren som appetitvækker”, bogens sprogpolitiske program.

Og så falder det ellers slag i slag.
    Essayet om dansks vilkår i EF er skræmmende, og virker så meget stærkere på baggrund af bogens øvrige mildhed i holdning og udtryk.
    Den samme mere kritiske tone genfindes i de “sproglige botaniseringsøvelser” inden for managementjargon, ejendomsannoncer og politikersprog. Men dér lyder det mere hult. Især essayet om politikersprog virker med sin personfiksering næsten som om det var designet til selv at blive citeret vidt og bredt i de samme medier der med iver kolporterer enhver politikerfax.

Når det drejer sig om videnskaben er vi tilbage til den indledende mildhed. Bogen afsluttes med et essay om de de meget interessante overvejelser om sprogrigtighedsspørgsmål man har måttet gøre sig med “Den Store Danske Encyklopædi”. Selv “lystpedanterne” lykkes det ham her at give mening.
    Her kommer Jørn Lunds radikale centrumssøgen til sin ret, synes jeg, og udgør en passende afslutning og opsummering af hele denne meget anbefalelsesværdige bog.
    Så tydeligt man kan ønske sig det, viser den hvordan en sprogpolitisk magthaver i Danmark 1993 ‘s verden ser ud.

Ole Stig Andersen
Information, 30 dec 1993

sitetæller

 

Home
Forsiden

 

BABEL

  >

SPROG

  >

Ja og Nej

 


Kontakt

FreeFind

 

til top
© Ole Stig Andersen 30 dec 1993 (uploadet 14 jan 2004)