NB! Nedenstående statistik er fra 1989.
Indvandrerstatistik fra 2000 er her.

Indvandrere (Stem sort) 
- forrige kapitel

INDVANDRERNE OG KOMMUNEVALGET 1989 -   4

Indvandrere (Stem sort) 
- naeste kapitel

HVOR MANGE UDLÆNDINGE ER HER?

I offentligheden anvendes begrebet “indvandrer” med mange forskellige betydninger.

Men myndighedernes definition er meget enkel og klar, for dem er en indvandrer en person der ikke er dansk statsborger, men som har lovligt ophold i Danmark, altså er tilmeldt folkeregistret.

I det officielle indvandrerbegreb skelner man altså hverken mellem indvandrere og flygtninge, mellem skandinaver og mere fremmedartede eller mellem voksne og børn, alle er de indvandrere. Enhver herboende udlænding der endnu ikke har opnået dansk statsborgerskab, tæller som indvandrer efter den officielle definition.

Dem opgør Danmarks Statistik én gang om året, og pr 1. januar 1989 udgjorde de 142.016, knap 3% af befolkningen. De fordeler sig på fem omtrent lige store landegrupper, og så en mindre:

De nordiske lande 22.977
Fællesmarkedslandene 26.568
Tyrkiet 26.072
Resten af Europa, Amerika og Australien 26.269
De arabiske lande 13.046
Resten af Verden 27.086

Stemmeberettigede udlændinge

Danmarks Statistik har også opgjort antallet af indvandrere der har stemmeret til kommunevalget 1989, (bortset fra at man næppe kan vide hvor mange der får dansk statsborgerskab, flytter ud af landet igen, eller dør, inden valget). Det drejer sig i alt om 80.355 ud af 4.017.401 vælgere, altså nøjagtig 2,0%. De fordeler sig nogenlunde som ovenstående seks grupper, dog kan oplysningerne fra Danmarks Statistik kun skelnes for tre af gruppernes vedkommende:

De nordiske lande 15.819 stemmeberettigede
Fællesmarkedslandene 17.831 stemmeberettigede
Tyrkiet 13.276 stemmeberettigede
Resten af Verden 33.429 stemmeberettigede

Nyt statsborgerskab

Begrebet indvandrer bruges også i flæng om folk der endnu ikke optræder i indvandrerstatistikken (nemlig asylsøgere der måske ikke får opholdstilladelse og derfor ikke har fået dansk personnummer), og folk der allerede har forladt den (nemlig udlændinge der har fået dansk statsborgerskab).

For at en udlænding kan opnå dansk statsborgerskab kræves der lovgivning i hvert enkelt tilfælde. Tre gange årligt vedtager Folketinget en lov hvorved et antal navngivne personer skifter status fra indvandrer til dansker. Hvor mange der på denne måde er blevet danske statsborgere er svært at afgøre, da man heller ikke for deres vedkommende kan vide hvor mange der er døde eller rejst til udlandet efter at de skiftede statsborgerskab. Og deres børn er naturligvis også danske statsborgere, omend vi måske alligevel vil synes at de stadigvæk er en slags udlændinge.

På grundlag af tal fra Danmarks Statistik kan antallet af personer der er blevet naturaliseret i løbet af de sidste 8 år år 1979-1986 opgøres til i alt 30.570.

Max 200.000 i alt

Når disse forbehold er taget, kan man altså fastslå at det samlede antal udlændinge i Danmark ikke overstiger 200.000. Og så er revl og krat ved Gud også talt med. Tallet er inklusive forhenværende udenlandske statsborgere, børn og voksne, svenskere og tyrkere, flygtninge og andre udlændinge, familjesammenføring, både danskeres og andre udlændinges osv.

Mangfoldigheden

Debatten om udlændingene efterlader det indtryk at der er tale om en ensartet masse med samme (tilbagestående) baggrund. Listen over de 144 nationaliteter turde demonstrere at alle forestillinger om at “integrere” dem alle over samme læst, er toppunktet af naivitet.

Hvis man alligevel vil søge at gennemtvinge et program der sætter den kurdiske arbejdsmand, den japanske forretningsmand, den hvide norske student, den sorte amerikanske jazzmusiker, den hjembragte gule thailandske hustru, den universitetsuddannede iranske flygtning, den peruvianske analfabet osv, på samme skolebænk, begår man noget der nærmer sig en forbrydelse.

De mange forskellige slags udlændinge der er i Danmark repræsenterer hele Verdens store mangfoldighed og det er udtryk for en enestående afstumpethed at forestille sig at deres udvikling og det danske samfunds udvikling fremmes ved at de bliver kørt gennem samme integrationspølsemaskine.

Top 144
Udenlandske statsborgere pr 1.1.1989

1 Tyrkiet 26.072 11 USA 4.202 21 Irak 1.733 31 Chile 615 41 Brasilien 303
2 England 9.968 12 Polen 3.861 22 Svejts 1.083 32 Østrig 608 42 Belgien 295
3 Norge 9.937 13 Vietnam 3.375 23 Filippinerne 1.036 33 Grækenland 517 43 Portugal 287
4 Jugoslavien 9.149 14 Island 3.046 24 Thailand 949 34 Israel 512 44 Colombia 275
5 Sverige 8.178 15 Marokko 2.504 25 Irland 922 35 Australien 488 45 Tunesien 251
6 Vesttyskland 8.131 16 Libanon 2.070 26 Canada 888 36 Kina 481 46 Afghanistan 238
7 Iran 7.715 17 Italien 1.897 27 Indien 879 37 Ethiopien 398 47 Ghana 236
8 Pakistan 6.454 18 Frankrig 1.894 28 Spanien 820 38 Sydkorea 388 48 Rumænien 223
9 statsløse mv 4.878 19 Holland 1.824 29 Japan 662 39 Ægypten 348 49 Tjekkoslovakiet 222
10 Sri Lanka 4.338 20 Finland 1.816 30 Jordan 655 40 Algeriet 313 50 Sovjetunionen 216


51 Ungarn 213 Singapore 116 71 Sudan 59 81 Elfenbenskysten 35 Honduras 19
52 Østtyskland 211 62 Sydafrika 115 72 Zambia 53 82 Kampuchea 34 92 Libyen 17
53 Argentina 210 63 Malaysia 108 73 Trinidad & Tobago 50 83 Cypern 32 Nepal 17
54 Somalia 193 64 Mexico 107 74 Zimbabwe 48 84 Bolivia 27 94 Mauritius 15
55 Gambia 177 65 Indonesien 103 75 Ecuador 45 Venezuela 27 Moçambique 15
56 Syrien 165 66 Uganda 102 76 Sierra Leone 42 86 Guinea (-Bissau) 26 Senegal 15
57 New Zealand 155 67 Peru 93 77 Taiwan 41 Togo 26 97 Angola 14
58 Uruguay 153 68 Bulgarien 90 78 Bangla Desh 40 88 Jamaica 25 El Salvador 14
59 Tanzania 142 69 Hongkong 86 79 Guyana 39 89 Nordkorea 24 Lesotho 14
60 Kenya 116 70 Nigeria 69 80 Zaïre 38 90 Kamerun 19 100 Bahrain 13


Costa Rica 13 111 Sydyemen 10 Seychellerne 6 Niger 3 Liechtenstein 1
Dominikanske Rep 13 112 Barbados 9 122 Saudi-Arabien 5 132 Brunei 2 Puerto Rico 1
Luxemburg 13 Cuba 9 123 Belize 4 Dominica 2 Tchad 1
Nordyemen 13 Guatemala 9 Burma 4 Malawi 2 Tonga 1
105 Malta 12 Guinea (-Conakry) 9 Madagaskar 4 Mali 2
Panama 12 116 Djibouti 7 Rwanda 4 Surinam 2
Paraguay 12 Haïti 7 127 Burundi 3 137 Bahama 1
108 Botswana 11 118 Benin (Dahomey) 6 Foren. Arab. Emirater 3 Cap Verde 1
Liberia 11 Comorerne 6 Kuwait 3 Congo (-Brazzaville) 1
Namibia 11 Nicaragua 6 Mauretanien 3 Fiji 1


Indvandrere (Stem sort) 
- forrige kapitel Indvandrere (Stem sort) 
- naeste kapitel


Ole Stig Andersen

STEM SORT!

INDVANDRERNE OG KOMMUNEVALGET

(1989)

Forside
Forord
1 Lille Danmark
2 Hvordan Indvandrerne fik Valgret i Danmark
3 Folkestyret Udvides
4 Hvor Mange Udlændinge Er her?
5 Indvandrernes Organisering
6 Indvandrerkandidaterne
7 Indvandrerlisterne
8 Indvandrerlisternes Politik
9 Partiernes Indvandrerpolitik
10 Dansk for Voksne Indvandrere og Passiviseringen af Flygtningene

Indvandrere (Stem sort) 
- logo Babel
Indvandrerstatistik
Stem sort 4
Indvandrere BABEL

powered by FreeFind
BABEL
Indvandrere (Stem sort) 
- sitetæller
siden 1 jan 2000
Indvandrerstatistik

siden 17 juli 00
Indvandrere (Stem sort) - til top