Indvandrere (Stem sort) 
- forrige kapitel

INDVANDRERNE OG KOMMUNEVALGET 1989 -   8

Indvandrere (Stem sort) 
- naeste kapitel

INDVANDRERLISTERNES POLITIK

Ved kommunevalget i København opstiller der også denne gang en indvandrerliste. Listen består af repræsentanter fra nogle af IND-sams foreninger og andre indvandrerforeninger i København. De opstiller under mottoet: “For en bedre by for alle borgere”.

Vi har talt med Wallait Khan, der er formand for Pakistansk Forening, og Efe Özcan, der er tyrkisk kurder fra KOMKAR. De er begge opstillet på listen, men listen har også en bestyrelse med medlemmer der ikke opstiller til valget.

Hovedsigtet med opstillingen er at virke for indvandrernes integration i det lokale samfund, og Wallait Khan regner med at der bliver valgt 2-3 repræsentanter, selv om der kun er 5 kandidater på listen. Listen støttes af mange, både enkeltpersoner og foreninger, og også af nogle danskere. Indvandrerlisten regner med at få 6-10.000 stemmer, og det skulle være nok til mindst 2 borgerrepræsentanter.

- Hvordan er jeres forhold til de indvandrere der er kandidater for de gængse politiske partier?

- Socialdemokratiets og SFs indvandrerkandidater er ikke særlig aktive i foreningsarbejdet, og derfor har de ikke de samme kontakter som Indvandrerlistens kandidater. Men hvis de kommer ind, og det håber vi at de gør, så vil vi gerne samarbejde med dem.

Efe Özcan mener at indvandrere der blev valgt ved det foregående kommunevalg, som Ahmet Bayram i Ishøj og Hüseyin Tas i Farum, ikke har gjort noget for indvandrerne, og derfor har bl.a. Ahmet trukket sig og Hüseyin skiftet parti, fra Socialdemokratiet til Venstre.

Indvandrerlisten - et integrationsprojekt

Wallait Khan betragter Indvandrerlisten som et integrationsprojekt, hvor man vil hjælpe indvandrerne og udvikle indvandrerpolitikken. Den er et projekt på linje med andre projekter i den retning.

Vi spørger om der er pakistansk dominans på listen?

Efe Özcan: Både ja og nej. Der er selvfølgelig en del pakistanere her, men også mange andre grupper. Wallait Khan er glad for at pakistanerne i København støtter listen, og for at listen også vil komme til at styrke arbejderpartierne. Pakistanerne i København har dermed fået muligheden for både at støtte deres egen liste og arbejderpartierne på en gang.

Vil listens forslag ikke koste København penge?

Wallait: vi ved godt, at kommune har en dårlig økonomi. Men han regner med at København bliver en god by, fordi der også er nye kræfter på vej i de danske partier. Det er for dårlig, at nogle mennesker tjener mange penge i København, men bor og betaler skat i andre kommuner. Vil personligt støtte mere boligbyggeri.

Skolepolitikken

Efe: Nogle kurdere er bange for at lade deres børn blive undervist og opdraget på deres modersmål. Det er en stor opgave at overbevise dem om værdien af det. Der er nu store problemer med at børnene først skal lære et fremmedsprog, tyrkisk, og dernæst et andet, nemlig dansk. Efe går ind for to-kulturelle klasser og mere modersmålsundervisning.

Wallait tager det positivt at skoleborgmesteren, SFeren Tom Ahlberg, stiller nye forslag. Det vigtigste er at det gøres attraktivt for indvandrerne at sende deres børn i folkeskolen i forhold til de private skoler. Det kræver at der er plads til indvandrerbørnene i folkeskolen og til deres modersmål. Danske forældre skal informeres bedre om hvorfor det ikke er nogen trussel at have indvandrerbørn i klassen. De private skoler (med f.eks. pakistanske børn) har klaret sig udmærket, og børn herfra har faktisk talt godt dansk. Men Wallait vil hellere styrke folkeskolen.

Racismen

Vil indvandrerlisten ikke betyde at racisterne træder mere frem?

Efe: De danskere der arbejder imod indvandrerne og fx har dannet listen "Stop indvandringen", trådte frem før der var tale om en indvandrerliste, så der er ingen sammenhæng der.

Wallait mener at racisterne altid har været der, og altid vil gøre deres arbejde. Men vores liste er et tilbud om at være med, og det er også en hjælp til vore danske venner der gerne vil gøre noget mod racismen. Indvandrerlisten vil lave teknisk samarbejde med arbejderpartierne og har på et møde krævet at partiet Fælles Kurs skal holdes uden for det valgtekniske samarbejde med fx SF, DKP og VS.

Københavns Amt

For første gang er der i år opstillet en Indvandrerliste i Københavns Amt. Også her er skolepolitik et vigtigt emne, dennegang dog danskundervisnningen for voksne der siden 1986 har ligget i amternes hænder.

På de følgende sider har vi aftrykt de to Indvandrerlisters programmer.

Indvandrere (Stem sort) 
- forrige kapitel Indvandrere (Stem sort) 
- naeste kapitel


Ole Stig Andersen

STEM SORT!

INDVANDRERNE OG KOMMUNEVALGET

(1989)

Forside
Forord
1 Lille Danmark
2 Hvordan Indvandrerne fik Valgret i Danmark
3 Folkestyret Udvides
4 Hvor Mange Udlændinge Er her?
5 Indvandrernes Organisering
6 Indvandrerkandidaterne
7 Indvandrerlisterne
8 Indvandrerlisternes Politik
9 Partiernes Indvandrerpolitik
10 Dansk for Voksne Indvandrere og Passiviseringen af Flygtningene

Indvandrere (Stem sort) 
- logo Babel
Indvandrerlisternes Politik
Stem sort 8
Indvandrere BABEL

powered by FreeFind
BABEL
Indvandrere (Stem sort) 
- sitetæller
siden 9 dec 99
Indvandrerlisternes Politik

siden 17 juli 00
Indvandrere (Stem sort) - til top