Ole Stig Andersen

(under medvirken af Torben Nielsen)

STEM SORT!

INDVANDRERNE OG KOMMUNEVALGET 1989

Forlaget Kitab, Præstø nov 1989
ISBN 87-89396-00-2
Ved kommune- og amtsrådsvalget i 1989 opstiller mindst 76 indvandrere.
De kommer fra Cypern, Grækenland, Iran, Island, Jordan, Jugoslavien, Marokko, Pakistan, Polen, Portugal, Sverige, Syrien, Tyrkiet, Uruguay og Vietnam.
Og repræsenterer på den måde en bid af hele Verdens store mangfoldighed i Danmark.

STEM SORT! præsenterer historien om hvordan det danske folkestyre gennem årene er blevet udvidet, indtil også indvandrerne fik delvis stemmeret i 1981.

STEM SORT! beskriver indvandrerne i Danmark og indvandrerkandidaterne, hvilke partier de stiller op for, de særlige indvandrerlister og indvandrerpolitiske spørgsmål.

INDHOLD

Forord v/ Jannis Gavalias, medlem af Indvandrerrådet 5

1 Lille Danmark 9
2 Hvordan Indvandrerne fik Valgret i Danmark 12
3 Folkestyret Udvides 19
4 Hvor Mange Udlændinge Er her? 27
5 Indvandrernes Organisering 31
6 Indvandrerkandidaterne 39
7 Indvandrerlisterne 54
8 Indvandrerlisternes Politik 63
9 Partiernes Indvandrerpolitik 72
10 Dansk for Voksne Indvandrere og Passiviseringen af Flygtningene 82

Indvandrere (Stem sort) 
- naeste kapitel

Indvandrere (Stem sort) 
- logo Babel
Forside
Stem sort
Indvandrere BABEL

powered by FreeFind
BABEL
Indvandrere (Stem sort) 
- sitetæller
siden 1 jan 2000
Stem Sorts forside

siden 17 juli 00
Indvandrere (Stem sort) - til top