Nordkaukasus

  <

RUSLAND
ANMELDELSER


 

BABEL

 

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

   

10 jun 2002
Kaukasus / Tjetjenien / Rusland:

Tjetjenien forside   Rusland forside
Tjetjenien Foredrag   Rusland Foredrag

Tjetjenerne, Ruslands indianere
Folkemordet i Tjetjenien
Ruslands krig mod det tjetjenske sprog
Tjetjeniens kæmpende dervisjer

Anmeldelse af Hansen & Krag: "Nordkaukasus"
Tjetjenerne må kæmpe alene (Nordkaukasus)
Kulturdrab a la russe (Ingusjetien)
Sjælenes land (Abkhasien)
Kerek er død (Sibirien)
Asiatisk i vælde er nødningen (Usbekistan)
Tyskerne i det Russiske Imperium
Anmeldelse af Klimenko & Hertoft: "Kazakhstan"

Det kommunistiske alfabet
Det muslimske alfabet

300+ Kommenterede links   logofri udgave

Dansk Støttekomité for Tjetjenien
DARC: Dansk Selskab for Kaukasusforskning

Ruslands kolonier. Boganmeldelse

Lars Funch Hansen & Helen Liesl Krag

NORDKAUKASUS

- Folk og Politik i en Europæisk Grænseregion

Museum Tusculanums forlag, udkom 18 apr 2002
226 sider + register, kort og illustrationer

Anmeldt af Ole Stig Andersen
i Morgenmagasinet, P1, Danmarks Radio, 10 jun 2002
Anmeldelsen kan høres her. (varighed 4'49)


Tjetjenerne hár man hørt om, det har snart otte års krig i Tjetjenien sørget for. Men hvem har hørt om karatjajerne, balkarerne og kalmykkerne, tre af tjetjenernes naboer i Nordkaukasus?
    Der er nu udkommet en bog på dansk, ikke bare om krigen i Tjetjenien, men om hele dette plagede og lidet kendte hjørne af Europa.

Foruden at være folkeslag i Nordkaukasus har karatjajerne, balkarerne og kalmykkerne det tilfælles med tjetjenerne at de blev deporteret, mænd kvinder og børn, til Centralasien midt under 2 verdenskrig.
    Fra november 1943 til marts 1944 blev en håndfuld folkeslag fra Nordkaukasus, i alt en 700.000 mennesker, sendt til CentralAsien under uhyrlige lidelser og tab af menneskeliv, beskyldt for kollektivt at have samarbejdet med den tyske hær. I 1956 blev de deporterede rehabiliteret og kunne begynde at vende tilbage, men nu boede der andre mennesker på deres jord, ofte andre tvangsforflyttede.
    Deportationerne og deres følgevirkninger er bare en kilde blandt mange, til de kaukasiske konflikter vi hører om. Og der er en del andre vi ikke hører om.

Siden den endelige russiske erobring af Nordkaukasus i 1864, efter over 100 års kolonikrig er ulykkerne faldet tæt. I det forløbne århundrede: Den russiske borgerkrig, tvangskollektivisering, henrettelsen af de lokale eliter, påtvungen hungersnød, 2. Verdenskrig, det økonomiske sammenbrud i 80erne og en fattigdom der er endnu større end den man finder i resten af Rusland. Og så krigen i Tjetjenien, der har kostet mere end 10% af det tjetjenske folk livet, og skabt hundrede tusinder af flygtninge, og hærget og kriminaliseret økonomien i hele Nordkaukasus.

I Lars Funch Hansen og Helen Liesl Krags nye bog om Nordkaukasus - Folk og politik i en europæisk grænseregion, opregnes ialt 47 folkeslag (hvoraf en del dog kun er ganske små) fordelt på en befolkning af størrelse som Danmarks. Nordkaukasus er uden sammenligning Europas etnisk set mest mangfoldige region. Det kan være svært at danne sig et rimeligt overblik over hvad der sker i denne hærgede ende af Europa. Det giver denne bog usædvanlig god hjælp til. Den bærer den præg af at forfatterne ofte har måttet forklare forholdene i Nordkaukasus for folk med ringe kendskab til området og de sovjetiske "strukturer". Oversigtsafsnittene er forbilledlige. både for folk der intet kender til Nordkaukasus, og for folk der gør.

Bogen falder i to hovedafsnit. Den første tredjedel er nærmest en opslagsbog der opridser regionens historie, giver en generel oversigt over områdets etniske, sproglige og religiøse forhold og en kort, næsten leksikonagtig gennemgang af de 47 folkeslag, et for et. Der er også usædvanlig gode kort i bogen, og mange interessante fotos.
    En del af Nordkaukasus´problemer stammer fra de vilkårlige administrative opdelinger, der skiller nogle folk midt over og samler andre i én republik, en russisk udgave af del- og hersk-princippet. Bogen gennemgår i detaljer forholdene og konflikterne i de ni republikker som for tiden eksisterer i Nordkaukasus, og også de forsøg der gøres på at skabe samarbejde hen over de etniske grupper.

Det andet hovedafsnit gennemgår de forskellige typer af konflikter der plager Nordkaukasus, og de overordnede tendenser, som fx russisk fraflytning fra området, genformulering af en national eller religiøs identitet som værn mod den russiske kulturelle indflydelse, samarbejdet med den nordkaukasiske diaspora i og uden for den gamle Sovjetunion, problemerne med den kaspiske olje og dens pipelines. Efter Sovjets sammenbrud udgør Nordkaukasus den russiske federations sydgrænse og har fået øget geopolitisk betydning.

Bogen om Nordkaukasus er en udvidet og opdateret udgave af en rapport som de to forfattere skrev for menneskeretsorganisationen Minority Rights Group i 1994. Den udkom i samme uge som den russiske invasion i Tjetjenien fandt sted. Den forudsagde at det ville føre til konflikt i Tjetjenien, hvis ikke Vesten gjorde en større indsats for at hjælpe området. Det er stadig det budskab der ligger forfatterne på sinde, og som bogen selv er et bidrag til, nemlig at vi gør klogt i at skaffe os mere viden om og interesse for Nordkaukasus, for det er et ustabilt område, hvis udvikling også kan påvirke os.


sitetæller

 

Home
Forsiden

 

BABEL

  >

RUSLAND
ANMELDELSER

  >

Nordkaukasus


Kontakt

FreeFind

 

til top
© Ole Stig Andersen, 10 jun 2002