Vibeke Sperling

  <

ANMELDELSER
TJETJENIEN


 

BABEL

 

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

   

29 nov 2004

Boganmeldelse

Vibeke Sperling:

Åh, Tjetjenien
- Den uendelige krig i Europa

2004, Gyldendal
198 sider

Anmeldt 29. nov 2004 af Ole Stig Andersen
i Danmarks Radio, P1 Morgen, "Fagbogen"

Krisen i Ukraine har igen sat fokus på Ruslands såkaldte sydflanke med håb om en demokratisk udvikling dér. Meget værre står det til i Kaukasus hvor den lille republik Tjetjenien nu på sjette år hærges af ødelæggende krig og terror, og Rusland udsættes for grufulde terrorhandlinger som vi senest så det for et par måneder siden med gidselkatastrofen i skolen i Beslan.
Nu har Vibeke Sperling der er en mangeårig kender af Rusland og af Tjetjenien netop udgivet en bog om krigen og dens katastrofale virkninger for det russiske samfund som helhed.
Journalist Ole Stig Andersen har læst bogen, velkommen ... Åh Tjetjenien hedder den, med undertitlen Den Uendelige Krig i Europa
Åh Tjetjenien .. ??

Ja, Tjetjenien er en katastrofe af enorme dimensioner. Man skal forestille sig et land på størrelse med Jylland, med en befolkning før krigene på lidt over en million. Landet er i dag komplet ødelagt. Byerne står sønderbombede. Markerne er oversået med landminer, og der rapporteres om langt højere antal ofre for disse miner end fx i Afghanistan eller noget andet sted. Arbejdsløsheden er næsten total. Foruden de væbnede modstandsgrupper hærges landet af private militser og af plyndrende russiske soldater. Måske så meget som en fjerdedel af befolkningen er dræbt. Andre titusinder er på flugt.

Men det er ikke Vibeke Sperlings ærinde at udpensle den nød og elendighed folk i Tjetjenien må leve under. Hun gør heller ikke noget stort nummer ud af kulturelle forhold. Hun vil først og fremmest beskrive det politiske indhold af konflikten, med hovedvægten lagt på de sidste 10 års krig og kaos, og hvad det angår er bogen forbavsende up-to-date. Selv gidselkatastrofen i Beslan er fyldigt med.

Man kan ikke forstå krigen uden at kende til den historiske ramme den udspiller sig i. De katastrofer Rusland har nedkaldt over tjetjenerne i de sidste par hundrede år er ufattelige. Rusland påbegyndte erobringen af Nordkaukasus og dermed også Tjetjenien for en 300 år siden, men tjetjenerne har aldrig accepteret russisk overherredømme. I 1944 lod Stalin hele den tjetjenske befolkning deportere til Centralasien, som det også fremgår af de biografier over nogle af de ledende aktører. De er født i Kasakhstan! Ikke bare tjetjenere, men op mod en snes forskellige folkeslag blev deporteret på den måde, og deres etnisk udrensede lande blev fyldt op med nye tilflyttere. Dét er kilden til mange af de ulykker der plager Kaukasus.

Hvad med den internationale islamistiske terror. Præsident Putin har jo hele tiden fatsholdt at der ikke er nogen krig i Tjetjenien, men at det er en antiterroraktion.

Ja, det er en uerklæret krig, Rusland fører i Tjetjenien, og der er lagt en meget effektiv nyhedsblokade, ligesom kun ganske få journalister laver uafhængige reportager fra Tjetjenien. Den daglige statsterror i Tjetjenien når sjældent medierne. Det gælder både i Rusland og internationalt.

Tjetjenienkrigen når især ud til verdensoffentligheden i forbindelse med de terroraktioner der er blevet så fremtrædende en del af krigen. Der er sket en palæstinisering af krigen, kalder Sperling det, med selvmordsbomber i hjertet af Moskva, og massive terroraktioner rettet mod civilbefolkningen.

Det er også rigtigt at den internationale terrorisme fisker i rørte vande i Nordkaukasus. Krigen i Tjetjenien markedsføres blandt islamister som et eksempel på et muslimsk folks heroiske kamp mod det russiske barbari.

Og det er også rigtigt at den tjetjenske modstand mod russerne i stigende grad er blevet splittet i en -hvad man kunne kalde en vestlig, demokratisk orienteret fløj med den for syv år siden folkevalgte præsident Maskhadov og hans europæiske forhandler, Ahmet Zakajev, i spidsen og så en islamistisk føj, med superterroristen Shamil Basajev i spidsen.

11. september var en gave til præsident Putin. Nu var han i stand til at vinde større lydhørhed i Vesten for sin påstand om at Moskva bekæmper terrorisme. Men den tjetjenske terrorisme, så barbarisk den end er, er ikke krigens årsag, men dens konsekvens.

Hvilke følger har krigen for Rusland i øvrigt?

Bogen hedder Åh Tjetjenien og den slutter med ordene "Åh Tjetjenien, Åh Rusland". For den handler ikke blot om den menneskelige katastrofe der har stået på i Tjetjenien i årevis og som aldrig synes at få ende. Og hun kunne endda tilføje Åh, Europa, for krigens virkninger i Rusland er katastrofale, og den har også følger for Europa. Flugten fra Tjetjenien har gjort at tjetjenerne i dag er den størst asylsøgergruppe i Europa, og også i Danmark.

Antiterroropretionen har ikke afskaffet terror, men tværtimod ført den fra Tjetjenien ind i Ruslands hjerte, og myndighederne bruger krigen til en stadig mere Sovjetagtig stramning af grebet om Rusland og dets institutioner. Krigen i Tjetjenien hindrer den nødvendige demokratisering af Rusland. Der har aldrig været noget retsopgør i Rusland med Sovjettidens forbrydere, og i dag sidder det hemmelige politi ved magten og Rusland udvikler flere og flere politistatstræk. Det er en skræmmende udvikling for Ruslands naboer, også Danmark.

De metoder de russiske myndigheder anvender i Tjetjenien kan ikke føre til fred, så en eller anden form for politisk løsning må findes. Med Moskvas stadige afvisning af at forhandle med dem de fører krig mod, må en form for international indsats gøres. Rusland har hele tiden hævdet at Tjetjenien var et internt russisk anliggende, men bragte Beslan-katastrofen op i FNs sikerhedsråd. Måske kan Danmark gøre noget, når Danmark indtager pladsen i FNs sikkerhedsråd. Per Stig Møller var jo en yderst skrap kritiker af den russiske fremfærd, før han blev udenrigsminister, som Sperling spidst påpeger.


sitetæller

BABEL

>

ANMELDELSER
TJETJENIEN

  >

Sperling


Kontakt

FreeFind
til top
© Ole Stig Andersen, 29 nov 2004